Komentarz po spotkaniu RPP. Stopy procentowe bez zmian

Roman Ziruk, analityk Ebury
Roman Ziruk, analityk Ebury

Rada Polityki Pieniężnej podczas spotkania w lipcu podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w wysokości 1,5%. Zgodnie z retoryką prezesa NBP stopy procentowe – które pozostają stabilne od czterech lat – powinny pozostać na niezmienionym poziomie również w kolejnych kwartałach.

W kontekście komunikacji po spotkaniu Rady warto wspomnieć o kilku kwestiach. Przede wszystkim należy nadmienić o odnotowaniu przez Radę nieco wyższej dynamiki cen, która jednak – zgodnie z retoryką prezesa Adama Glapińskiego, jak i towarzyszących mu prof. Grażyny Ancyparowicz i dr hab. Łukasza Hardta – nie sprawi, że Rada zacznie rozważać podwyżki stóp procentowych. Członkowie RPP zwracają uwagę, że inflacja nadal znajduje się w celu inflacyjnym, dopiero ostatnio przechodząc do górnego przedziału odchyleń od środka wspomnianego celu.

Rada zwraca również uwagę na zmianę sytuacji zewnętrznej, szczególnie na istotny zwrot w polityce Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Z retoryki prezesa Glapińskiego nie wynika jednak, żeby RPP miała również decydować się na podobną woltę. Prezes Glapiński podkreśla, że Polska na tle krajów Zachodu nadal znajduje się w dobrej sytuacji posiadając dodatnie stopy procentowe.

Prezes Glapiński odczytał również fragment projekcji Działu Analiz Ekonomicznych NBP (pełną ich treść poznamy w poniedziałek), z których wynika, że analitycy banku centralnego spodziewają się średnio wyższego niż zakładali w marcu wzrostu gospodarczego w 2019 i 2020 roku. A także średnio niższej niż zakładali w marcu inflacji w 2019 roku, po której w 2020 roku nastąpić ma wzrost do poziomu średnio wyższego niż zakładany w poprzedniej projekcji.

Prezes Glapiński powtórzył, że spodziewa się utrzymania stabilnych stóp procentowych do końca 2021 roku. Jego zdaniem lipcowa projekcja wspiera stabilizację stóp procentowych w jej horyzoncie. Istotnie odmiennej opinii zdawali się również nie wyrażać prof. Ancyparowicz i dr hab. Hardt.

Poniżej projekcje DAE NBP na podstawie PAP. Z 50% prawdopodobieństwem wskaźniki gospodarcze powinny, zdaniem analityków NBP, znaleźć się w wyznaczonych widełkach.

Roczny wzrost inflacji CPI (%) Roczny wzrost PKB (%)
2019 1,7 – 2,3 (1,2 – 2,2) 3,9 – 5,1 (3,3 – 4,7)
2020 1,9 – 3,7 (1,7 – 3,6) 3,0 – 4,8 (2,7 – 4,6)
 2021 1,3 – 3,5 (1,3 – 3,5) 2,4 – 4,3 (2,4 – 4,3)

*projekcja marcowa

Podsumowując: zdaniem RPP sytuacja w kraju oraz jej perspektywy są dobre, a inflacja powinna pozostawać umiarkowana. Kredytobiorcy cały czas raczej nie mają powodów do obaw. Obecnie wygląda na to, że stopy procentowe niemal na pewno pozostaną stabilne przez całość 2019 r., a może i dłużej.

Autor: Roman Ziruk, Ebury Polska