Korzyści z automatyzacji procesów biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Korzyści z automatyzacji procesów biznesowych

Prowadzenie biura i zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji bywa wyjątkowo uciążliwe. Z dużymi wyzwaniami borykają się szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które często samodzielnie zajmują się administracją, obsługą klienta, sprzedażą, rozliczaniem kadr i podatków. Przetwarzanie dokumentów i archiwizowanie ich jest niezwykle żmudne – zajmuje dużo czasu, który przecież mógłbyś przeznaczyć na rozwój swojej firmy. Wystarczy zautomatyzować je przy pomocy dedykowanych programów.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy MŚP?

Brak wykwalifikowanego personelu i wysokie koszty związane z jego zatrudnieniem to duży problem małych i średnich firm. Chcąc go rozwiązać, przedsiębiorcy usiłują samodzielnie zarządzać całą firmą, co przekłada się na ustawiczny brak czasu, konieczność śledzenia zmian w przepisach podatkowych i ryzyko popełnienia błędu o skutkach finansowych.

Ściślej mówiąc jest sporo procesów, które są trudne i żmudne, a zalicza się do nich np.:

 • brak narzędzi do edytowania dokumentów,
 • prowadzenie tylko papierowego archiwum i trudności z wyszukiwaniem konkretnych informacji,
 • brak narzędzi do czytania kodów w magazynach,
 • konieczność ręcznego wprowadzania danych do CRM-u,
 • wprowadzanie danych z faktur do systemu finansowo-księgowego,
 • niski poziom bezpieczeństwa dokumentów i danych w wersji cyfrowej,
 • chaos w obsłudze zamówień spływających z różnych kanałów (sklep internetowy, email, telefon).

Trudności w powyższych obszarach przekładają się na nieporządek w dokumentach, a to dodatkowo obciąża firmę i jej pracowników. Jak rozwiązać to bez zatrudniania specjalistów i generowania wysokich kosztów związanych z otworzeniem i utrzymywaniem wewnętrznych działów kadr i płac, administracji czy IT? Rozwiązaniem są programy do automatyzacji procesów.

zarządzanie procesami biznesowymi

Źródło: Arcus.pl

Rozwiązanie? Automatyzacja procesów biznesowych

Inwestycja w automatyzację zwraca się bardzo szybko. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest dużo, a zarządzający firmami mogą wreszcie odzyskać kontrolę nad finansami i procesami. W jaki sposób? Poprzez m.in.:

 • zaczytywanie danych z różnych dokumentów,
 • rejestrowanie przychodzącej korespondencji,
 • analizowanie danych i selekcjonowanie ich,
 • poprawę bezpieczeństwa dokumentów poufnych zawierających dane wrażliwe,
 • integrowanie urządzeń wielofunkcyjnych z programami do zarządzania drukiem,
 • zaawansowane raportowanie,
 • audyt procesów i wyłapywanie najsłabszych obszarów wymagających optymalizacji.

To tylko niektóre z możliwości, jakie dają nowoczesne programy do zarządzania. W zależności od potrzeb można dopasować rozwiązania systemowe, funkcjonalne i branżowe do indywidualnych potrzeb i wyzwań danej firmy. Inne wyzwania mają instytucje finansowe, z innymi mierzą się placówki edukacyjne czy działające w sektorze usług medycznych.

Dlaczego małe i średnie firmy powinny postawić na automatyzację?

Wdrożenie automatyzacji i usprawnienie procesów pozwala Twojej firmie rozwijać się bez ryzyka, że będzie ona zagrożona wykluczeniem cyfrowym. Lista zalet jest jednak znacznie dłuższa, a obejmuje poprawę efektywności działań handlowych, sprawne zarządzanie sprzedażą, kontrolowanie floty pojazdów, szybsze działanie (generowanie umów, ofert), automatyczne rejestrowanie korespondencji, sprawne gromadzenie i analizowanie danych.

Inteligentna automatyzacja bazująca na sztucznej inteligencji przejmuje wiele obowiązków związanych z zarządzaniem firmą. Pozwala Ci pracować wydajniej, szybciej, a przy tym bardziej ekonomicznie.