Kraje Europy Środkowej oczekują kolejnego zacieśnienia polityki pieniężnej

giełda forex

Ten tydzień był stosunkowo ubogi pod względem istotnych danych makroekonomicznych. Na sytuację na rynkach finansowych miały raczej wpływ nastroje niż konkretne dane, które mogłyby znacząco zmienić fundamenty na rynkach finansowych. Z polskich danych można wymienić przede wszystkim wyniki inflacji bazowej, które wzrosły w październiku z 4,2% do poziomu 4,5%. Wynik ten był jednak zgodny z oczekiwaniami rynku. Natomiast wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł do 6,8%. Co więcej, w najbliższej przyszłości raczej nie doczekamy się znacznego spowolnienia inflacji, a prędzej jej wzrostu. Dlatego można oczekiwać, że NBP będzie nadal podwyższał stopy procentowe.

W tym tygodniu w temacie walut regionalnych warto wspomnieć o forintach węgierskich. Na Węgrzech bank centralny MNB podniósł główną stopę procentową z 1,8% na 2,1%. Podwyżka była umiarkowana, ale retoryka, że MNB będzie kontynuować zacieśnienie polityki pomogła forintowi. Stopy procentowe na Węgrzech powinny zatem nadal rosnąć, pomimo spowolnienia tempa wzrostu PKB. W III kwartale jego rozwój nie spełnił bowiem oczekiwań, rosnąc zaledwie o 0,7% kw/kw.

W tym tygodniu złoty nadal się osłabiał i w piątek rano w stosunku do euro jego kurs wynosił 4,67 PLN/EUR. Natomiast dolar ma za sobą dobry tydzień, ponieważ wzmocnił się w stosunku do większości głównych walut. Na koniec tygodnia kurs dolara amerykańskiego wynosił 1,133 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA