Kupiec S.A. sfinalizował zakup biurowca w Tarnowie za kwotę 5,38 mln zł

Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, sfinalizowała transakcję zakupu biurowca zlokalizowanego w Tarnowie za kwotę 5,38 mln zł. Powierzchnie biurowe w nabytej nieruchomości będą oferowane do wynajęcia na wolnym rynku oraz wykorzystywane na własne potrzeby Emitenta.

W dniu 14.10.2016 r. Spółka zawarła w formie Aktu Notarialnego umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnowie, składającej się z działek o łącznej powierzchni wynoszącej 0,1817 ha wraz z prawem własności czterokondygnacyjnego biurowca, którego łączna powierzchnia użytkowa sięga 2.913,50 m2. Całkowita wartość transakcji wyniosła 5.378 tys. zł, z czego 4.300 tys. zł stanowi przyznany Emitentowi kredyt inwestycyjny. Kupiec S.A. zamierza wykorzystywać cześć powierzchni biurowej na własne potrzeby. Natomiast pozostałe biura będą oferowane do wynajęcia na wolnym rynku. W lipcu br. Spółka podpisała warunkową umowę najmu wydzielonej części pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 1.900 m2, która w wyniku adaptacji zostanie zmniejszona do ok. 550 m2 w terminie do 24 miesięcy. Nabyty przez Emitenta biurowiec jest zlokalizowany w bardzo rozpoznawalnym miejscu w Tarnowie oraz posiada dobre skomunikowanie z autostradą A4.

„Spółka od lat wynajmowała powierzchnię biurową dla swojej działalności, wydając na to dziesiątki tysięcy złotych rocznie. W związku z nadarzającą się okazją zakupową stwierdziłem, że trzeba z tym skończyć. Pozyskanie własnego biurowca zamieni ponoszone bezpowrotnie koszty czynszów na budowanie wartości dodanej w Spółce. Tym bardziej, że kupowana nieruchomość od samego początku będzie wynajmowana przez trzy duże podmioty: bank, BVT S.A. i Kupiec S.A., co łącznie da 93,5% obłożenia powierzchni użytkowej. Kupiec oczywiście sam sobie nie będzie wynajmował lokalu, ale w obliczeniach rentowności całej inwestycji ujęto kwotę czynszu, jaką musiałby ponieść jak w latach poprzednich, płacąc innemu właścicielowi powierzchni biurowej. Natomiast po ok. 24 miesiącach bank w wyniku adaptacji zmniejszy wynajmowaną powierzchnię, jednocześnie znacznie zwiększając stawkę czynszu za 1 m2, co spowoduje zmniejszenie powierzchni wynajmowanej przez wyżej wymienione podmioty do 42% powierzchni użytkowej. Jednak dla Akcjonariuszy najważniejszy powinien być fakt, że już przy wspomnianym 42% obłożeniu powierzchni najemcami, cash flow całego projektu zamyka się ze sporą nadwyżką, generując jednocześnie dodatni wynik finansowy. Jestem zwolennikiem spokojnych inwestycji, a ta spełnia te kryteria. Mamy solidne  podstawy w oparciu o tych trzech najemców, a każdy dodatkowo wynajęty m2 powoduje tylko wzrost zysków.” – ocenia Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A. wypłaci w tym roku swoim Akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2015 r. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadał na 10.10.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 21.10.2016 r. Rok temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami stanowi jeden z elementów przyjętej Strategii Rozwoju Emitenta.

Kupiec S.A. został również zakwalifikowany do segmentu rynku NewConnect – NC Focus. W jego skład wchodzi aktualnie 90 spółek z alternatywnego rynku, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane przede wszystkim z ich kondycją finansową oraz sposobem wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych.

Spółka zakończyła 2 kw. 2016 r. zyskiem netto na poziomie 514 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 8.762 tys. zł. W całym pierwszym półroczu 2016 r. zysk netto Emitenta przekroczył 535 tys. zł, a wartość jego przychodów ze sprzedaży wynosiła prawie 15.703 tys. zł.

Kupiec S.A. wypracował w 2015 r. rekordowy zysk netto w wysokości 5,37 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających blisko 29,1 mln zł. Spółka jest także głównym akcjonariuszem podmiotu notowanego na rynku NewConnect – BVT S.A. – i posiada akcje stanowiące 42,90% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 44,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.