Kupiec S.A. chce kupić biurowiec w Tarnowie za ponad 5 mln zł

Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży na zakup biurowca w Tarnowie o powierzchni blisko 3 tys. metrów kwadratowych. Wartość transakcji zakupu została ustalona na kwotę ponad 5 mln zł.

Biurowiec zlokalizowany jest w bardzo rozpoznawalnym miejscu w Tarnowie oraz ma dobre skomunikowanie z autostradą A4. Budynek posiada cztery kondygnacje, a jego łączna powierzchnia wynosi 2.913 m2. Spółka zamierza wykorzystywać cześć powierzchni na własne potrzeby. Pozostałe biura będą oferowane do wynajmu na wolnym rynku. Zakup nieruchomości będzie finansowany ze środków pochodzących z kredytu.

„W ocenie Zarządu ten projekt ustabilizuje Spółkę, gdyż zapewni jej powierzchnie biurowe, zagwarantuje stałe bezpieczne dochody (jednocześnie kierując koszty wcześniejszych czynszów na budowanie wartości Spółki) i znacząco podniesie prestiż jej wizerunku na rynku. Tak duża inwestycja musi być zbudowana na solidnych podstawach. W związku z tym Spółka chce zawrzeć z podmiotami zewnętrznymi długoterminowe umowy najmu, które będą bilansowały koszty finansowania oraz utrzymania biurowca i powinny pozwolić generować dodatnie przepływy finansowe oraz osiągać zysk z tej inwestycji.” – ocenia Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Akcjonariusze Spółki podczas ZWZA zwołanego na dzień 12.07.2016 r. podejmą decyzję w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z opublikowanym projektem Uchwał jej wysokość ma wynieść 0,06 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 10.10.2016 r., a jej wypłata ma nastąpić w dniu 21.10.2016 r. W poprzednim roku Kupiec S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Coroczne dzielenie się przez Emitenta osiąganym zyskiem jest zgodne z jego polityką dywidendową zawartą w Strategii Rozwoju. Spółka zakończyła 2015 r. rekordowym zyskiem netto w kwocie 5,37 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających blisko 29,1 mln zł.

W 1 kw. 2016 r. zysk netto Emitenta przekroczył 21 tys. zł., a przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6.941 tys. zł. Kupiec S.A. prowadzi aktualnie działania, które mają pozwolić na wzrost uzyskiwanych rentowności w segmencie spedycyjnym. Spółka jest także głównym akcjonariuszem podmiotu notowanego na rynku NewConnect – BVT S.A. – i posiada akcje stanowiące 43,05% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 44,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.