Synthos S.A. oświadczenie dla mediów

Synthos-sa.jpg
07.07.2016

5 lipca 2016 r. w siedzibie Spółki Synthos S.A. pojawili się przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego prosząc o udostępnienie danych na temat współpracy Synthos S.A. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedstawiciele Synthos S.A. przekazali funkcjonariuszom CBA materiały i pozostają w dyspozycji dalszej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawa, będąca przedmiotem zainteresowania CBA, nie ma wpływu na bieżącą działalność Spółki.