Kwiecień miesiącem dla indeksów z grupy WIG

gpw

Kwiecień okazał się bardzo dobrym miesiącem dla większości indeksów warszawskiej GPW. Wszystkie główne indeksy z rodziny WIG osiągnęły dodatnie stopy zwrotu. W okresie 31.03-28.04.2023r. stopa zwrotu z szerokiego indeksu rynku WIG wyniosła +7,40%. Wśród segmentów rynku najbardziej wyróżniał się segment największych spółek zgrupowanych w indeksie WIG20TR ze stopą zwrotu na poziomie +9,36%, a następnie małe spółki z indeksu sWIG80TR (+4,94%) oraz średnie spółki z indeksu mWIG40TR (+2,14%).

Ostatni miesiąc nie był zbyt udany dla szerokiego koszyka rynków rozwijających się, jednak mimo to giełdom naszego regionu udało się wypracować wysokie wyniki. Polska giełda również na tym tle się wyróżniła, będąc w kwietniu zdecydowanie najlepszym rynkiem spośród wszystkich analizowanych przez MSCI. Analizując segmenty polskiego rynku akcyjnego widać było relatywną siłę polskich dużych spółek, które, będąc to jedynym segmentem dostępnym dla inwestorów zagranicznych ze względu na ich relatywną płynność, skorzystały m.in. na silnym umocnieniu polskiego złotego. Wzrosty były widoczne we wszystkich sektorach WIG20TR z wyjątkiem usług komunikacyjnych i materiałów, przy czym prym wiodły korzystające z poprawiającego się sentymentu bankipodsumowuje Dawid Bąbol, zarządzający BETA ETF.

W ślad za giełdowymi indeksami podążyły również nasze fundusze BETA ETF, które w kwietniu osiągnęły solidne stopy zwrotu. BETA ETF WIG20TR dostarczył inwestorom zwrot na poziomie +9,31%, BETA ETF mWIG40TR +2,05% a BETA ETF sWIG80TR +4,72%. Warto zwrócić tu uwagę, że to właśnie nasz BETA ETF WIG20TR znalazł się na początku zestawienia stóp zwrotu za kwiecień w kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych. BETA ETF sWIG80TR natomiast osiągnął drugi najwyższy wynik w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Zresztą, ten drugi fundusz cały czas plasuje się w absolutnej czołówce funduszy akcji polskich za okresy ostatnich 3, 6 czy 12 miesięcy – dodaje Dawid Bąbol.