Laureaci 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu

PRB laureaci 2021 nagroda

Znamy zwycięzców 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Statuetki otrzymali: Dr Irena Eris i Henryk Orfinger, twórcy firmy Dr Irena Eris (SUKCES), dr Michał Mikulski, twórca firmy EGZOTech (WIZJA I INNOWACJE) i Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA). Kapituła konkursu przyznała też Nagrodę Specjalną, którą w imieniu wszystkich pracowników ochrony zdrowia walczących z pandemią COVID-19 odebrał prof. Krzysztof Simon.

W jubileuszowej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu wzięły udział setki firm i organizacji z całej Polski. Tegoroczny konkurs był pod wieloma względami szczególny, nie tylko z racji jubileuszu i zdalnej formuły wręczenia statuetek. „W tym trudnym roku mieliśmy rekordową liczbę kandydatów, co pokazuje rosnące ambicje i siłę polskich przedsiębiorców – mimo panującego kryzysu”, zauważa Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Kapituły Nagrody i Prezes Zarządu PRB, dodając: „Cieszę się, że Kapituła przyznała statuetkę w kategorii SUKCES firmie rodzinnej, która dzięki konsekwentnej strategii rozwija się dzisiaj prężnie na rynkach europejskich. Trudno wyobrazić sobie lepszego laureata na dziesięciolecie”.

Komentując wybór w kategorii WIZJA I INNOWACJE, prezes PRB zwraca uwagę, że „niewiele jest w Polsce firm, które łączą skuteczność biznesową z realną pomocą innym ludziom. Sukces EGZOTech-u dowodzi, że model biznesowy oparty na poczuciu misji ma sens i wcale się nie kłóci z komercjalizacją produktu”.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Kapituła Nagrody doceniła w tym roku wysiłki na rzecz ochrony praw kobiet. „Wyróżniamy w tej kategorii osoby i organizacje zajmujące się tematem aktualnym i palącym, sygnalizując, że są to dla nas kwestie ważne. W roku, który upłynął pod znakiem praw kobiet, trudno wyobrazić sobie lepszą laureatkę od Urszuli Nowakowskiej, założycielki i szefowej Centrum Praw Kobiet, która od 27 lat niesie pomoc prawną i psychologiczną ofiarom przemocy i dyskryminacji” – mówi Kostrzewa.

Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną PRB im. Jana Wejcherta, którą w tym roku został wyróżniony cały personel medyczny i niemedyczny polskiej ochrony zdrowia, walczący z pandemią COVID-19. Statuetka przekazana została na ręce prof. Krzysztofa Simona, specjalisty od chorób zakaźnych, ordynatora Pierwszego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i członka Rady Medycznej powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Finał 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu odbył się 24 maja 2021 roku.

Oto sylwetki wszystkich nagrodzonych:

Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek:

Dr Irena Eris i Henryk Orfinger – założyciele i szefowie firmy DR IRENA ERIS

Irena Eris, doktor farmacji, jest Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju firmy. Od początku istnienia marki zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Laureatka ponad 150 prestiżowych nagród, zajmuje wysoką pozycję na liście najbardziej wpływowych kobiet w dziejach Polski, które odwróciły bieg wydarzeń, przełamały stereotypy, zainicjowały nowy sposób myślenia. Została też odznaczona m.in. medalem Stella Della Solidarieta’ Italiana – Gwiazdą Solidarności Włoskiej, przyznawanym w imieniu prezydenta Włoch.

Henryk Orfinger jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A. – spółki „matki” zarządzającej trzema podmiotami: Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, Hotelami SPA Dr Irena Eris i Kosmetycznymi Instytutami Dr Irena Eris. Twórca i wieloletni Prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. W latach 1999–2019 Przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, obecnie Pierwszy Wiceprezydent organizacji i Przewodniczący jej Prezydium Rady Firm Rodzinnych. Członek Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” i Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej X kadencji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004).

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej:

Dr Michał Mikulski – założyciel i szef EGZOTech

Założyciel i Dyrektor Generalny EGZOTech Sp. z o.o., powstałej w 2013 r. firmy zajmującej się badaniami oraz opracowaniem innowacyjnych robotów rehabilitacyjnych i urządzeń elektrodiagnostycznych dla fizjoterapii, neurorehabilitacji i terapii zajęciowej. Członek europejskiej komisji oceniającej projekty B+R i wykładowca na Politechnice Śląskiej. Firma EGZOTech jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Europie w segmencie Healthcare & Life Sciences.

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym:

Urszula Nowakowska – założycielka i szefowa Centrum Praw Kobiet

Prawniczka i feministka, autorka lub współautorka raportów z badań, artykułów do „Prawa i Płci” oraz poradników dla kobiet i służb. Aktywnie działa na rzecz zmian legislacyjnych w obszarze praw kobiet. Przygotowała m.in. propozycje zapisów równościowych do Konstytucji, projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach, pracowała w zespole powołanym przez Izabelę Jarugę-Nowacką nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest autorką poprawek do ww. ustawy oraz zmian w przepisach dotyczących gwałtu. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy penitencjarne oraz Brązowym Medalem na wniosek KSP za długoletnią współpracę i wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji i Odznaką Honorową RPO.

_____________

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to wyróżnienie dla przedsiębiorców i działaczy społecznych przyznawane od 2012 roku przez Polską Radę Biznesu, organizację zrzeszającą właścicieli i prezesów największych firm działających w Polsce. Partnerem merytorycznym konkursu czuwającym nad przebiegiem nominacji jest firma PwC w Polsce.