Początek strategicznych zmian w Związku Polskiego Leasingu

Paweł Pach, Przewodniczący KW ZPL
Paweł Pach, Przewodniczący KW ZPL

Polska organizacja leasingowa weszła w kolejną fazę strategicznych zmian, zapoczątkowanych w 2020r. Zostały one zatwierdzone podczas ostatniego Walnego Zebrania ZPL, a dotyczą najważniejszych od blisko 30 lat zmian statutu, struktury organizacyjnej oraz modelu działania Związku Polskiego Leasingu.

Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing, w czasie wyborów uzupełniających, po raz kolejny otrzymał silny mandat i dalej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL). Prezesem, który podobnie jak Paweł Pach utrzyma swoją funkcję w ZPL, jest Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing. Natomiast nowymi osobami w KW ZPL są: Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease oraz Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska.

Swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL ponadto będą kontynuować: Szymon Kamiński (Prezes Zarządu PEKAO Leasing), Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), Cezary Raczyński (Prezes Zarządu mLeasing) oraz Radosław Woźniak (prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego).

Komitet Wykonawczy będzie pracował w obecnym formacie do czasu wejścia w życie nowego statutu Związku Polskiego Leasingu.  Na mocy tego dokumentu na czele polskiej organizacji leasingowej stanie Prezes Zarządu, który będzie organizował prace Związku i reprezentował go na zewnątrz, ale nie będzie pełnił funkcji zarządczej w żadnej ze spółek leasingowych.

Po wejściu w życie wszystkich zmian, organami ZPL będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Obecnie działający Komitet Wykonawczy ZPL zostanie przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

„Zmiany, jakie wprowadzamy w Związku Polskiego Leasingu, zostały wypracowane przez Komitet Wykonawczy ZPL na przestrzeni ostatniego roku, w ramach zespołu ds. transformacji statutowej ZPL. Otwarty dialog, który prowadziliśmy w gronie osób zarządzających polskimi spółkami leasingowymi zaowocował nowym statutem, strukturą organizacyjną oraz zmienionym modelem działania ZPL. Na czele branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o  sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Aby zapewnić ciągłość działania naszej organizacji, do czasu wyłonienia  Prezesa Zarządu ZPL, pracujemy w oparciu o dotychczasowe zasady” – powiedział Paweł Pach, Przewodniczący KW ZPL.

W tym momencie polską organizacją leasingową zarządza Komitet Wykonawczy składający się z ośmiu prezesów. Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing pełni funkcję Przewodniczącego KW ZPL, a pozostali prezesi sprawują w ZPL funkcje wiceprzewodniczących. Wybrani członkowie KW ZPL odpowiadają za określone obszary działalności polskiej organizacji leasingowej. Paweł Pach reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, nadzoruje grupę ds. Public Relations oraz wspólnie z Marcinem Balickim (Prezesem Zarządu Millennium Leasing) oraz  Alicją Żyłą (Prezes Zarządu ING Lease), pracują na rzecz rozwoju digitalizacji branży leasingowej. Sprawami prawnymi i podatkowymi (w tym przeciwdziałaniu fraudom) zajmuje się Cezary Raczyński (Prezes Zarządu mLeasing). Tematy z obszaru rachunkowości nadzoruje w ZPL Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), który w tym samym czasie odpowiada za rynek motoryzacji i pogłębianie współpracy z PZWLP. Szymon Kamiński, Prezes Zarządu PEKAO Leasing, Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Radosław Woźniak, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego z ramienia KW ZPL, nadzorują obszar statystyk i monitorowania rynku polskiej branży leasingowej. Natomiast sprawami współpracy międzynarodowej opiekuje się Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing, który jednocześnie zasiada w Zarządzie Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej.

 

Podczas Walnego Zebrania ZPL, które tym razem odbyło się w formie hybrydowej, zostały przeprowadzone także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Jacek Rakowski (mLeasing) został wybrany na kolejną kadencję do Komisji Rewizyjnej,  a w Sądzie Koleżeńskim dalej będzie pracować Tomasz Salamon z PKO Leasing. Swoją misję w Komisji Rewizyjnej będą pełnić także: Jarosław Brzuzy (PKO Leasing) oraz Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group). Natomiast w Sądzie Koleżeńskim dalej będą pracować Jerzy Strasz (Millennium Leasing) oraz Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing).

Biogramy nowych członków KW ZPL

Rafał Piskorski

 

Rafał Piskorski
Rafał Piskorski, ZPL

1 kwietnia 2020 roku Rafał Piskorski objął stanowisko Dyrektora Generalnego BNP Paribas Leasing Solutions Polska, równocześnie pełni rolę Dyrektora Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska. W 1997 roku dołączył do Volvo Finance jako dyrektor finansowy, zajmował także stanowiska dyrektora generalnego Fortis Lease i BNP Paribas Leasing Solutions. W 2012 roku dołączył do grupy DLL jako szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządzał spółkami w Polsce, Rosji, na Węgrzech i w Rumunii. W poprzednich latach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego KW Związku Polskiego Leasingu. Jest członkiem ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Rafał jest związany z branżą leasingową od ponad 20 lat – ma duże doświadczenie m.in. w zarządzaniu ludźmi i ryzykiem, restrukturyzacji, łączeniu firm, rozwoju, a także wdrażaniu strategii biznesowych.

Alicja Żyła

Alicja Żyła_m
Alicja Żyła, ZPL

Prezes Zarządu ING Lease (Polska) od 1 marca 2021 roku. Alicja Żyła jest związana z ING od ponad 20 lat, przez lata zajmowała szereg stanowisk związanych z rozwojem produktów i procesów detalicznych, zarządzania projektami, a także rozwój i realizację strategii biznesowej w zakresie bankowości dla klientów bankowości detalicznej. Od 2008 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Banku w Pionie Operacji w ING Banku Śląskim. W tym czasie z sukcesem przeprowadziła szereg zmian, centralizując i optymalizując procesy wspierające wszystkie linie biznesowe banku. Wniosła ogromny wkład w zbudowanie systemu zarządzania operacyjnego banku. Od listopada 2018 do końca lutego 2021 roku pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu i odpowiadała za obszar operacji, finansów, IT oraz zarzadzania procesami i produktami.