Leasing staje się dźwignią inwestycji w Unii Europejskiej

Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.
Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.

Rynek leasingu odpowiada za ważną część inwestycji w Unii Europejskiej. Według ostatnich danych Eurostatu za 2017 rok, w całej Wspólnocie inwestycje sektora publicznego i prywatnego wyniosły 3,1 biliona euro. W tym samym roku – jak podaje federacja europejskich firm leasingowych Leaseurope – wartość nowo wydzierżawionych przedmiotów wyniosła 342,4 mld euro w 22 państwach Unii. Oznacza to, że wartość udzielonego w 2017 roku leasingu stanowiła ponad 11 proc. wartości inwestycji dokonanych w całej UE.

Największy polski leasingodawca PKO Leasing udzielił w 2018 roku finansowania na ponad 9,2 mld zł, osiągając w ten sposób 11,2 proc. udziału w rynku. Udzielone przez spółkę finansowanie wzrosło w ubiegłym roku o 13,7 proc.

Według danych Eurostatu, w ciągu minionej dekady jedynie Szwecja, Austria i Niemcy zwiększyły udział inwestycji w relacji do PKB w porównaniu z 2007 rokiem, natomiast w 24 z 28 państw członkowskich stosunek inwestycji do PKB zmalał. Europejski Bank Centralny przyznaje, że rosnący popyt na formę finansowania, jaką jest leasing świadczy o wzroście znaczenia pozabankowego finansowania gospodarki.

Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.
Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.

Polska branża leasingowa przez ostatnie kilka lat rozwijała się bardzo dynamicznie. Skala sfinansowanych nią inwestycji wzrosła w przeciągu 20 lat prawie dziesięciokrotnie. Istnieje kilka czynników, które wpłynęły na dynamikę branży – dobra sytuacja gospodarcza, wysokie tempo wzrostu PKB, niskie stopy procentowe, bardzo dobra sytuacja polskich przedsiębiorstw oraz absorbcja środków unijnych. Ubiegłoroczny spektakularny wzrost wysunął polski rynek leasingu na piątą pozycję w Unii Europejskiej za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Włochami, a przed Szwecję i Holandię, których PKB jest większy niż PKB naszego kraju. Oznacza on również, że niemal co trzeci złoty wydany w 2018 roku na inwestycje pochodził z leasingu – podkreśla Paweł Pach, prezes PKO Leasing.

Leasing coraz bardziej popularny w Unii Europejskiej i w Polsce

Dynamicznie rośnie wartość udzielonego finansowania poprzez leasing, które staje się dogodną dźwignią dla inwestycji, szczególnie w przypadku młodych, wzrostowych, małych oraz najmniejszych podmiotów gospodarczych, a także startupów.

Choć europejska Wspólnota ma za sobą ponad dwa lata silnej poprawy koniunktury, inwestycje w relacji do jej PKB są wciąż na niższym poziomie niż przed wielkim globalnym kryzysem finansowym. Potrafiły je zwiększyć jedynie Szwecja, Austria i Niemcy, a poziom sprzed kryzysu wyrównała także Belgia. W 24 z 28 państw członkowskich, w tym także w Polsce, stosunek inwestycji do PKB się obniżył.

Rynek leasingu dynamicznie rośnie, a już teraz odpowiada za ważną część inwestycji w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu za 2017 rok, w całej Wspólnocie inwestycje sektora publicznego i prywatnego wyniosły 3,1 biliona euro. W tym samym roku – jak podaje federacja europejskich firm leasingowych Leaseurope – wartość nowo wydzierżawionych aktywów wyniosła 342,4 mld euro w 22 państwach Unii. Oznacza to, że wartość udzielonego w 2017 roku leasingu stanowiła ponad 11 proc. wartości inwestycji dokonanych w całej UE. Gdyby dołączyć sześć pozostałych państw, dla których nie ma danych porównawczych, wynik ten zapewne byłby jeszcze lepszy. Dla porównania, w 2017 roku banki ze strefy euro udzieliły przedsiębiorstwom kredytów o wartości nieco przekraczającej 100 mld euro, gdy tymczasem z całej puli udzielonego leasingu 69 proc., a więc ponad 236 mld euro trafiło do przedsiębiorstw.

Europejski rynek leasingu w okresie poprawy koniunktury osiągał wysoką dynamikę wzrostu. W latach 2014-2015 roczne wzrosty nowo udzielanego finansowania w tej formie sięgały 8 proc., by w 2016 roku przekroczyć 10 proc., a w 2017 roku zbliżyć się do 16 proc. W wielu krajach – podobnie jak w Polsce – leasing staje się coraz częściej rozważaną przez przedsiębiorców alternatywą dla pozyskania finansowania na inwestycje z innych źródeł – zwraca uwagę Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing.

Finansowanie leasingiem najszybciej rośnie w tych krajach, gdzie kryzys najmocniej dotknął gospodarkę, a sektor bankowy zmaga się wciąż z dużymi wolumenami złych kredytów. Wysoką dynamikę osiąga w Grecji, we Włoszech, Portugalii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie. Polskie firmy leasingowe udzieliły w 2018 roku finansowania na 82,6 mld zł, czyli o 21,8 proc. więcej niż rok wcześniej, będąc pod względem dynamiki rynku w europejskiej czołówce. Największym polskim leasingodawcą jest PKO Leasing, który udzielił finansowania na ponad 9,2 mld zł, osiągając w ten sposób 11,2 proc. udziału w rynku. Udzielone przez PKO Leasing finansowanie wzrosło w ubiegłym roku o 13,7 proc.