Legimi z dynamicznym wzrostem przychodów w I kw. 2021 r.

tablet ebook

Legimi, pionier na polskim rynku e-książki, podsumowuje I kw. 2021 r. W minionym okresie Spółka dynamicznie zwiększyła skalę swojego biznesu. Przychody wzrosły rdr. o 71 proc. do 10,7 mln zł. Z kolei EBITDA wyniosła 1,7 mln zł, a zysk netto ponad 1 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt powiększenia bazy abonenckiej, która w I kw. 2021 r. zwiększyła się o 67 proc. rdr.

Miniony kwartał ponownie zdominowany był pandemią COVID-19 i jej tzw. trzecią falą. Podobnie, jak w zeszłym roku, przełożyło się to na wzrost zainteresowania cyfrową rozrywką, w tym także usługą Legimi, co spotęgowane było dodatkowo m.in. przez fakt czasowego zamknięcia, w tym okresie, stacjonarnych punktów pozyskiwania publikacji książkowych, takich jak księgarnie czy biblioteki. Wpłynęło to na istotny wzrost po stronie przychodowej, ale również wiązało się ze zwiększonymi kosztami. Pomimo tego w I kw. 2021 r. wypracowaliśmy EBITDA na poziomie ponad 1,7 mln zł i zysk netto w wysokości przeszło 1 mln zł. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

W I kw. 2021 r. istotnie poprawiły się kluczowe KPI biznesu Legimi. Łączna liczba klientów (abonenci oraz klienci korporacyjni i biblioteczni) zwiększyła się rdr. o 55 proc. do 135,9 tys. Z kolei liczba abonentów wzrosła o 67 proc. rdr. i zbliżyła się do ważnego kamienia milowego 100 tys., wynosząc na koniec zeszłego kwartału 97,1 tys. Legimi konsekwentnie obniża zadłużenie i poprawia sytuację płynnościową, co widać m.in. poprzez obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, który na dzień 31.03.2021 wyniósł 1,0 wobec 2,0 w zeszłym roku.

Obserwujemy także stabilizację wskaźników rentowności operacyjnej, co wskazuje na trwały trend zwiększania bazy płacących użytkowników, przy jednocześnie niskim wskaźniku rezygnacji. Możemy śmiało powiedzieć, że zdecydowana większość nowych klientów, pozyskana w okresie pandemii, zostaje z Legimi na dłużej i kontynuuje opłacanie abonamentu. – dodaje Mikołaj Małaczyński.

W minionym kwartale Legimi rozpoczęło prace nad nową wersją aplikacji określaną roboczo, jako Legimi 4.0. Nową odsłonę uzupełni technologia rekomendacyjna wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji. Pomoże ona znacznie zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów. Legimi w kwietniu br. pozyskało na rozwój nowej technologii 3,7 mln zł dofinansowania z NCBiR.

W I kw. 2021 r. Legimi zrealizowało m.in. projekt „Legimi dzieciom”, który ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci. Akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych miesiącach od uruchomienia, program emitowany w mediach społecznościowych odnotował ponad milion wyświetleń. Dodatkowo w minionym kwartale trwały przygotowania do wydarzenia BookTarg – imprezy online dla czytelników, stanowiącej alternatywę dla braku możliwości organizacji Targów Książki w Warszawie. Współorganizatorami BookTargu były firmy Allegro, LubimyCzytać.pl, Legimi pod patronatem Polskiej Izby Książki.