Lepsze nastroje konsumenckie – Stanisław Gomułka komentuje najnowsze dane GUS

prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club
prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club

Według najnowszych danych GUS w lipcu odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wynosi – 24,9  czyli o 3,3 p. proc. więcej niż w maju i o 16,8 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.

GUS informuje, że – wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (odpowiednio o 6,1 p. proc. i 3,1 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 2,9 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 2,3 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 1,9 p. proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów. Spośród osób pracujących zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności w związku z sytuacją w Ukrainie odczuwa obecnie jedynie 1,8% respondentów.

Kursy złotego i  głównych walut –  euro. Dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego  oraz funta – pozostają nadal stabilne, na poziomach sprzyjających obniżaniu inflacji CPI r/r. RPP dopuszcza możliwość obniżki stopy bazowej – teraz 6,7 proc. przed końcem roku i w zasadzie wyklucza możliwość podwyżki, pomimo, że inflacja jest nadal wysoka, a realna stopa bazowa NBP i realne stopy od depozytów bankowych silnie ujemne.

Inflacja CPI r/r spada w Polsce  znacząco, ale  jest  nadal około 2 razy wyższa niż średnio        w strefie euro, UK i USA. To uzasadnia informację GUS  dotyczącą  nastrojów konsumenckich w oparciu o oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Warto pamiętać, że dojście do celu inflacyjnego  (2,5 proc.) jest możliwe   w Polsce dopiero w roku 2025 lub nawet 2026, podczas gdy dojście do celu (2 proc.) w  strefie euro już w roku 2024. – podkreśla prof. Stanisława Gomułki, główny ekonomista BCC.