Łódzkie: kontrolerzy biletów ukarani

uokik – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Spółka kontrolująca bilety w środkach komunikacji miejskiej wysyłała do pasażerów, którzy podróżowali bez ważnego biletu, pisma wzorowane na urzędowych, sugerujące wszczęcie wobec nich postępowania sądowego

Spółka Arsen z Łodzi prowadzi kontrole biletów w środkach komunikacji miejskiej m.in. w Ciechanowie, Szczecinku, Głogowie i Elblągu, oraz zajmuje się ściąganiem należności na rzecz kilku przewoźników. Do pasażerów, którzy podróżowali bez ważnego biletu, przedsiębiorca wysyłał wezwania do zapłaty, a do osób, które uchylały się od spłaty lub wielokrotnie podróżowały bez biletu – Decyzję o wszczęciu postępowania sądowego. Już sam tytuł pisma wzbudził wątpliwości Prezes UOKiK, ponieważ mógł powodować u konsumentów mylne wrażenie o wszczęciu wobec nich postępowania sądowego przez organ państwowy. Ponadto Arsen nie podawał podstawy powstania długu, co jest obligatoryjne w przypadku ściągania należności.

Podróżujący środkami płatnej komunikacji muszą posiadać ważny bilet, ale ewentualne dochodzenie należności z tytułu jego nieposiadania musi odbywać się zgodnie z prawem.

Prezes Urzędu uznała, że spółka Arsen naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nią karę 6 613 złotych. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Źródło:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów