Gwarancje BGK de minimis na kredyty inwestycyjne dla klientów BRE Banku

BRE Bank

13 listopada 2013 r. został podpisany z BGK Aneks do Umowy PLD, na podstawie którego w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD), gwarancją de minimis zostaną objęte także kredyty inwestycyjne.