Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2023 r.

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper
Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

Lokum Deweloper, należący do czołowych deweloperów działających na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, po III kwartałach 2023 r. odnotował 215,7 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o 51% w stosunku do 143,2 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie rok wcześniej.

Po trzech pierwszych kwartałach 2023 r. Grupa Lokum Deweloper wypracowała 215,7 mln zł przychodu ze sprzedaży, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 51%. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 79,8 mln zł, wobec 54,3 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 43,1 mln zł, co przełożyło się na marżę netto w wysokości 20%.

Wynik trzech kwartałów 2023 r. został rozpoznany z 366 lokali (+34% r/r). Na koniec września br. Grupa miała w ofercie 469 mieszkań (z czego 220 w inwestycjach zakończonych) i prowadziła budowy obejmujące 487 lokali.

Poprawa wyników finansowych i efektywności Grupy wynikała głównie z faktu, że w bieżącym roku sprzedawaliśmy mieszkania gotowe, zrealizowane w niższych kosztach z poprzednich lat. W III kwartale br. zakończyliśmy także budowy dwóch dużych projektów – jednego we Wrocławiu, drugiego w Krakowie. Wszystkie inwestycje zrealizowane zostały na gruntach zakupionych kilka lat temu w korzystnych cenach. Dokonaliśmy również obniżenia zadłużenia, co także miało dobry wpływ na rentowność Spółki. Obecnie poszerzamy ofertę mieszkań w inwestycjach, dla których posiadamy pozwolenia na budowę, jak też pracujemy nad nowymi pozwoleniami – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W III kwartale 2023 r. deweloper zakończył budowę etapu IIIb inwestycji Lokum Vista w Krakowie, a także III etapu inwestycji Lokum Verde na wrocławskim Zakrzowie, finalizując tym samym realizację całego osiedla. We wrześniu br. Grupa poszerzyła ofertę, wprowadzając do sprzedaży 138 mieszkań w nowej inwestycji Lokum la Vida, realizowanej przy ul. L. Herbsta na Sołtysowicach we Wrocławiu.

Z początkiem listopada br. Grupa poinformowała o ustanowieniu programu emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości 70 mln zł. Obecnie na rynku giełdowym w obrocie są obligacje serii H oraz I Grupy Lokum Deweloper o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł oraz terminie zapadalności kolejno w 2024 i 2025 r.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, wynoszącym blisko 75 ha, który pozwala na realizację ok. 12 tys. lokali.