Mabion kontynuuje wzrost przychodów i zysków

mabion

Mabion opublikował wyniki finansowe za 3Q 2023 roku, w którym kolejny raz osiągnął bardzo dobre przychody i zyski na wszystkich poziomach rachunku wyników, wskutek regularnej realizacji usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization)

 • W 3Q 2023 roku Mabion wypracował:
 • 28,0 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), +82% r/r
 • 12,8 mln PLN EBITDA, wzrost o 17,3 mln r/r wobec straty 4,4 mln w 3Q’22
 • 10,9 mln PLN EBIT, wzrost o 17,3 mln r/r wobec straty 6,4 mln w 3Q’22
 • 10,9 mln PLN zysku netto, wzrost o 15,9 mln r/r wobec straty 5,1 mln w 3Q’22
 • W 1-3Q 2023 roku Mabion wypracował:
 • 102,7 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów), +76% r/r
 • 51,9 mln PLN EBITDA, +379% r/r
 • 46,4 mln PLN EBIT, +1132% r/r
 • 42,6 mln PLN zysku netto, +468% r/r
 • Kolejny bardzo dobry kwartał Mabion w którym realizowane były przychody na bazie umowy z Novavax przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i wdrażaniu działań ze Strategii 2023-2027, pozwolił Zarządowi podnieść oczekiwania co do wyników na cały 2023 rok. Rewizji w górę uległa oczekiwana marża EBITDA, która wyniesie ponad 35% (w porównaniu do poprzednio oczekiwanej marży na poziomie ponad 30%)
 • Wysoki poziom środków pieniężnych (83,5 mln PLN na koniec 3Q 2023), na który wpływ miało uruchomienie pomostowego kredytu z EBOR (wpływ netto w 3Q 2023 to 51,2 mln PLN), który zabezpiecza transformację w CDMO oraz modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim
 • Współpraca z Novavax jest kontynuowana i pozwala Mabion generować znaczne przepływy finansowe. W 3Q 2023 Spółka otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy w wysokości 3,3 mln USD. Od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (14.11.2023) płatności od Novavax wyniosły 71,8 mln USD oraz 0,3 mln EUR
 • 3 października br. FDA (Agencja Żywności i Leków, USA) zatwierdziła szczepionkę Novavax przeciwko COVID-19 na bazie wariantu Omicron XBB1.5, a 31 października br. EMA (Europejska Agencja Leków), Komisja Europejska wydała zgodę na rejestrację szczepionki Nuvaxovid XBB1.5. Mabion w I półroczu 2023 roku ukończył produkcję serii technicznej dla subwariantu Omicron XBB1.5 (nieformalnie Kraken)
 • Działając zgodnie ze Strategią na lata 2023-2027, Mabion jest w trakcie modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, która zostanie ukończona do 1 grudnia 2023 roku i wówczas wznowiona zostanie działalność wytwórcza. Zainstalowane zostały pierwsze elementy systemu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, a wymianie zostały poddane bioreaktory w technologii orbital shaking na 2 nowe w tej samej technologii. Celem modernizacji zakładu jest dywersyfikacja technologiczna oraz zwiększenie elastyczności oferty usług CDMO
 • 8 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Mabion powołała dr n. med. Julitę Balcerek w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Operacyjnych

„Za nami kolejny mocny kwartał, w którym wypracowaliśmy bardzo dobry poziom przychodów i satysfakcjonującą marżę na każdym poziomie rachunku wyników. Osiągnęliśmy to dzięki wysokiej efektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi i poprzez utrzymanie dyscypliny kosztowej. Widzimy przestrzeń do jeszcze lepszego wyniku niż oczekiwaliśmy, dlatego podnosimy nasze oczekiwania co do marży EBITDA w całym 2023 roku, która powinna ukształtować się powyżej 35% w porównaniu do ponad 30% o których informowaliśmy poprzednio. Dokonaliśmy także reorganizacji struktury zarządzania i poszerzyliśmy skład Zarządu o dr n. med. Julitę Balcerek, która począwszy od 8 listopada pełni stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych. Jest to w pełni zasłużona zmiana, która ma także uzasadnienie pod kątem rozdzielenia kompetencji części operacyjnej od części naukowej i jakościowej, na której skoncentruje się Sławomir Jaros. Kontynuujemy także naszą najważniejszą inwestycję w tym roku, która realizowana jest zgodnie z przyjętą Strategią na lata 2023-2027 i od 1 grudnia 2023 roku zamierzamy wznowić działanie w już zmodernizowanym zakładzie w Konstantynowie Łódzkim. Obecnie trwa instalacja, testy kwalifikacyjne i odbiór urządzeń, w tym nowego systemu bioreaktorów w technologii z klasycznym mieszaniem. Mabion będzie wkrótce przygotowany do świadczenia jeszcze szerszej palety usług jako firma zdywersyfikowana technologicznie i skoncentrowana na dokończeniu transformacji we w pełni zintegrowane CDMO” komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wyniki finansowe 3Q 2023 i narastająco po trzech kwartałach

W 3Q 2023 roku przychody z działalności operacyjnej spółki Mabion wyniosły 29,6 mln PLN, w tym 28,0 mln PLN z tytułu realizacji usług CDMO razem z komponentem leasingowym i były wyższe o 82% w ujęciu r/r. Pozostałą niewielką część przychodów (1,6 mln PLN) stanowi wartość zakupionych materiałów do realizacji usług wytwarzania kontraktowego (komponent bezmarżowy). Mabion utrzymał bardzo atrakcyjną marżę na wszystkich poziomach wyników, osiągając 82,8% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 45,8% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 38,8% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 12,8 mln PLN, a zysk operacyjny EBIT wyniósł 10,9 mln PLN, w porównaniu do straty EBITDA (4,4 mln PLN) i straty EBIT (6,4 mln PLN) w 3Q 2022 r. Zysk netto wzrósł do 10,9 mln PLN, wobec straty netto (5,1 mln PLN) w 3Q 2022 roku. Jest to czwarty kwartał z rzędu z zyskiem netto powyżej 10,0 mln PLN, wypracowanym z powtarzalnej działalności.

Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży (bez materiałów) wyniosły 102,7 mln PLN i były o 76% wyższe r/r. Spółka w 1-3Q 2023 wypracowała 50,5% marży na poziomie EBITDA (bez materiałów) i 45,1% marży EBIT (bez materiałów). Zysk netto po trzech kwartałach jest na rekordowym poziomie blisko 43 mln PLN, niemal sześciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Realizacja strategii i modernizacja zakładu Mabion I

W kwietniu br. Mabion przyjął długoterminową Strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Spółki w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Kluczowym elementem Strategii Mabion jest rozwój mocy i osiągnięcie dywersyfikacji technologicznej w istniejącym zakładzie w Konstantynowie Łódzkim (Mabion I) w ramach rozpoczętej w czerwcu 2023 roku modernizacji. Obecnie ukończone zostały prace budowlane i instalacje w strefie wytwarzania. Zakład w grudniu br. osiągnie dywersyfikację technologiczną m.in. dzięki instalacji pierwszych elementów nowego systemu bioreaktorów w technologii z klasycznym mieszaniem w ramach zawartej w lipcu br. umowy ze spółką z grupy Cytiva (Global Life Sciences Solutions Polands Sp. z o.o.) na dostarczenie 7 urządzeń o łącznej pojemności 4.510 litrów, z czego dwa największe bioreaktory mają pojemność po 2.000 litrów każdy. Wartość umowy netto wyniosła 3,2 mln EUR. Wznowienie pracy zakładu w zakresie wytwarzania substancji czynnej dla Novavax ma nastąpić 1 grudnia 2023 roku, zgodnie z harmonogramem. W kolejnych kwartałach w zakładzie systematycznie będzie instalowany, kwalifikowany i oddawany do użytku dodatkowy sprzęt wytwórczy, który zwiększy możliwości techniczne zakładu do obsługi przyszłych zleceń, w tym obejmujących rozpoczęcie wytwarzania na etapie produktu gotowego.

Efektem dywersyfikacji technologicznej, na skutek instalacji nowego sprzętu w zakładzie, będzie wzrost atrakcyjności oferty usług CDMO. Mabion osiągnie większą elastyczność i pełniejsze dopasowanie do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać z 2 nowych bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, które zastąpiły dotychczasowe, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

„Modernizacja zakładu Mabion I była jednym z kluczowych elementów przyjętej przez nas w kwietniu br. strategii na lata 2023-2027. Za nami ukończone prace budowlane i dostawy urządzeń, które zostały zainstalowane w strefie wytwórczej, a obecnie trwa kwalifikacja zakładu. Wznowienie jego pracy w zakresie wytwarzania substancji czynnej dla Novavax nastąpi 1 grudnia 2023 roku. Zmodernizowany zakład w istotnym zakresie przyczyni się w naszej opinii do pozyskania nowych kontraktów, które będziemy mogli realizować z wykorzystaniem 2 nowych bioreaktorów w technologii orbital shaking lub nowego systemu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem. Dywersyfikacja technologiczna to nasza odpowiedź na obserwowane trendy i oczekiwania końcowych klientów usług CDMO, z którymi jesteśmy w stałym dialogu” mówi dr n. med. Julita Balcerek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Mabion S.A.

„We wrześniu uruchomiliśmy pomostowy kredyt z EBOR na kwotę 15 mln USD i do dnia bilansowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem, spłaciliśmy pierwszą ratę w wysokości 3,3 mln USD. Kredyt wraz z posiadanymi przez nas środkami pieniężnymi, zabezpiecza inwestycję w modernizację istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Tegoroczne nakłady na CAPEX powinny wynieść ok. 50 mln PLN i są niższe w porównaniu do początkowo zakładanego poziomu o ponad 10 mln PLN. Jest to wynikiem oczekiwanych przesunięć w zakresie dostawy i zapłaty za niektóre urządzenia oraz oszczędności w zakresie spodziewanych nakładów na modernizację. Od początku tego roku do dnia publikacji sprawozdania wpływy z tytułu współpracy z Novavax wyniosły 16,3 mln USD oraz 0,3 mln EURkomentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mabion S.A.

6 września 2023 roku Mabion zawarł umowę z Bonfiglioli Engineering srl z siedzibą we Włoszech, której przedmiotem jest wyprodukowanie i dostawa linii do kontroli szczelności i inspekcji optycznej opakowań bezpośrednich, wraz z powiązaną dokumentacją i usługami. W ramach umowy w siedzibie Spółki dostarczone i zainstalowane będzie urządzenie do automatycznej kontroli szczelności pierwszorzędowych opakowań farmaceutycznych, fiolek zawierających gotowy, sterylny produkt leczniczy oraz kontroli optycznej napełnionych opakowań i produktu wewnątrz opakowania. Urządzenie cechuje się najnowocześniejszym systemem pomiarowym i kontrolnym, a jego konstrukcja jest zgodna z wymogami GMP. Dostawa urządzenia zaplanowana jest na trzeci kwartał 2024 roku, po czym nastąpi jego montaż, instalacja i rozruch. Linia będzie wykorzystywana na etapie fill&finish, umożliwiając znaczące zwiększenie wolumenu badanych produktów i istotnie skróci procesy kontroli jakości, umożliwiając obsługę większej ilości projektów. Wartość netto umowy wyniosła około 3,7 mln PLN.

„Inwestycja w nową linię do kontroli szczelności i inspekcji optycznej opakowań bezpośrednich, która będzie wykorzystywana na etapie fill&finish, pozwoli na przyspieszenie procesów kontroli jakości produktów gotowych, umożliwiając nam realizację usług z tego zakresu na znacznie większą skalę niż dotychczas. Jest to kolejne działanie zgodne ze strategią Mabion na lata 2023-2027, które wpłynie pozytywnie na naszą pozycję na rynku jako w pełni zintegrowane CDMO o profilu biologicznym” dodaje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu ds. Naukowych i Jakościowych w Mabion S.A.

Mabion zrealizował dla Novavax w I połowie 2023 roku udaną produkcję serii technicznej w zakresie podwariantu Omicron XBB1.5 (Kraken). Szczepionka Novavax na bazie tego wariantu została w ostatnich miesiącach zarejestrowana przez amerykańską FDA oraz europejską EMA. 3 października 2023 roku FDA zarejestrowała szczepionkę Novavax opartą o subwariant Omicron XBB1.5, a 31 października 2023 roku wariant ten otrzymał zgodę od Europejskiej Agencji Leków, Komisja Europejska na rejestrację szczepionki Nuvaxovid XBB1.5 produkcji Novavax. Zgoda została wydana na podstawie pozytywnej opinii dotyczącej rejestracji szczepionki przeciwko COVID-19 w tym wariancie wydanej przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP).

Działania business development i aktywność na targach branżowych

Mabion kontynuuje działania nakierowane na dywersyfikację klientów i pozyskanie nowych kontraktów. W tym celu zwiększony został zespół działu business development (BD) – bezpośrednio odpowiedzialny za realizację strategii sprzedażowej. Obecnie w zespole BD zatrudnionych jest 7 specjalistów, którzy aktywnie prowadzą działania zmierzające do pozyskania nowych klientów na usługi CDMO oferowane przez Mabion. Spółka kontynuuje także proces rekrutacji na stanowisko Business Development Director w USA, który będzie wspierać działania sprzedażowe na rynku Ameryki Północnej.

Kluczowy dla zwiększenia rozpoznawalności oferty Mabion na arenie międzynarodowej jest udział w targach i konferencjach branżowych. Spółka w tym roku uczestniczyła w największym na świecie wydarzeniu dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej – BIO International Convention w Bostonie, które odbyło się w czerwcu br., gdzie na własnym stoisku prezentowała ofertę usług CDMO i podczas którego przedstawiciele Spółki odbyli ponad 100 spotkań biznesowych. W październiku Mabion był z kolei obecny na targach CPHI w Barcelonie, gdzie również na własnym stoisku prezentował szeroką ofertę usług CDMO. Ponadto przedstawiciele Mabion byli obecni na innych ważnych międzynarodowych wydarzeniach branżowych, m.in.: European Gyrolab User Seminar 2023 w Lizbonie, Global BioProcessing Summit w Berlinie, European Bioanalysis Forum (EBF) w Maladze, BEBPA Bioassay Conference w Bled na Słowenii, Kuhner Large Scale Meeting w Barcelonie, Global Pharma Supply Chain & Logistics Excellence Forum w Berlinie. W listopadzie planowany jest także udział przedstawicieli Spółki w Protein & Antibody Engineering Summit (PEGS) w Lizbonie. Mabion aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach także w charakterze prelegenta, przybliżając odbiorcom rozwijane w Spółce zaawansowane technologie i zagadnienia związane z CDMO.

“Widzimy realne korzyści ze zwiększonej aktywności na tych najważniejszych globalnie wydarzeniach w naszej branży, a referencja w postaci współpracy z takim partnerem jak Novavax istotnie ułatwia nam prowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z udziału w BIO International Convention w Bostonie oraz targów CPHI w Barcelonie. Duży postęp w międzynarodowej rozpoznawalności Mabion, jako firma świadcząca usługi CDMO, zauważyliśmy zwłaszcza na targach CPHI, gdzie także kontynuowaliśmy rozmowy z partnerami z którymi nawiązaliśmy relacje na konferencji DCAT w Nowym Jorku w marcu br. oraz konferencji BIO International Convention w Bostonie. Ponadto w Barcelonie nawiązaliśmy dużo nowych kontaktów, które wierzę, że przełożą się w niedługim terminie na nowe kontrakty i docelowo dywersyfikację strumienia naszych przychodów. W przyszłym roku będziemy zwiększać naszą aktywność w obszarze udziału w najważniejszych globalnie konferencjach i targach branżowych” – komentuje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu w Mabion S.A.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 2Q 23      3Q 23
Przychody razem (w tym) 1,6 55,3 38,6 43,9 38,5 42,9 39,5 36,0     29,6
     Przychody ze sprzedaży 18,2 22,3 17,5 14,1 36,7 38,2 34,3     28,0
     Przychody z tytułu leasingu 1,3 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1     0,0
     Przychody z zakupu materiałów 14,9 14,5 25,0 23,1 5,1 0,2 0,6     1,6
     Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek* 20,8    
    Przychody z tytułu usług R&D 1,6    
Koszt własny sprzedaży i zakupionych materiałów -21,0 -21,8 -33,3 -29,9 -13,0 -9,1 -8,6     -6,4
Zysk brutto na sprzedaży 1,6 34,3 16,8 10,7 8,6 29,9 30,5 27,4     23,2
Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 69,1% 69,7% 56,2% 55,7% 79,2% 77,5% 77,5%     82,8%
Marża brutto na sprzedaży n/a 100% n/a 39,1% 43,5% 24,3% 22,3% 69,7% 77,0% 76,1%     78,3%
Koszty R&D i ogólnego zarządu -13,8 -6,6 -16,4 -6,9 -9,7 -8,0 -14,3 -11,8 -12,5 -10,2     -12,3
EBITDA (11,9) (2,3) (14,2) 27,4 9,6 5,6 (4,4) 26,4 19,8 19,2     12,8
Marża EBITDA bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 33,8% 39,9% 29,6% n/a 69,7% 50,4% 54,2%     45,8%
Marża EBITDA n/a n/a n/a 19,2% 24,9% 12,8% n/a 61,4% 50,1% 53,3%     43,4%
Amortyzacja 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,0 1,9 1,8 1,7     2,0
EBIT (14,1) (4,4) (16,3) 25,0 7,1 3,1 (6,4) 24,5 18,0 17,5     10,9
Marża EBIT bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 21,5% 29,4% 16,3% n/a 64,7% 45,9% 49,4%     38,8%
Marża EBIT n/a n/a n/a 12,2% 18,4% 7,0% n/a 56,9% 45,6% 48,5%     36,7%
Zysk/strata brutto (17,1) (2,5) (15,6) 24,9 7,4 5,1 (5,1) 14,5 16,5 15,2     10,9
Podatek dochodowy (12,2) (1,2)    
Zysk/strata netto (17,1) (2,5) (15,6) 37,1 7,4 5,1 (5,1) 15,7 16,5 15,2     10,9

*W 4Q’21 zdarzenie jednorazowe w postaci rozpoznania przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki dotyczącej MabionCD20

Tabela 2. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu narastającym

Dane w mln PLN 1-3Q 2023 1-3Q 2022 1-3Q 2023   
Przychody razem (w tym) 1,6 121,0 105,2  
     Przychody ze sprzedaży 53,9 100,4  
     Przychody z tytułu leasingu 4,6 2,3  
     Przychody z zakupu materiałów 62,6 2,4  
    Przychody z tytułu usług R&D 1,6  
Koszt własny sprzedaży i zakupionych materiałów -85,0 -24,1  
Zysk brutto na sprzedaży 1,6 36,0 81,1  
Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowych 61,7% 78,9%  
Marża brutto na sprzedaży 100% 29,8% 77,1%  
Koszty R&D i ogólnego zarządu -36,7 -32,0 -34,9  
EBITDA (28,4) 10,8 51,9  
Marża EBITDA bez przychodów materiałowych 18,5% 50,5%  
Marża EBITDA n/a 8,9% 49,3%  
Amortyzacja 6,4 7,1 5,5  
EBIT (34,8) 3,8 46,4  
Marża EBIT bez przychodów materiałowych 6,4% 45,1%  
Marża EBIT n/a 3,1% 44,1%  
Zysk/strata brutto (35,2) 7,5 42,6  
Zysk/strata netto (35,2) 7,5 42,6