GAMIVO ogłosiło wyniki finansowe za III kw. 2023 r.

Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO
Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO (fot. mat. pras.)

GAMIVO, właściciel platformy transakcyjnej z grami i innymi dobrami cyfrowymi, zaprezentował wyniki finansowe za 3Q 2023 r. Notowana na NewConnect spółka wypracowała przychody w wysokości 10,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 1 mln złotych. W raportowanym okresie obroty spółki to 45 mln zł, a osiągnięta EBITDA 2,1 mln złotych. Pomimo spowolnienia rynku, długoterminowa implementacja przyjętych strategii pozwoliła GAMIVO nie tylko na osiągnięcie zysku, ale również przygotowanie na spodziewane ożywienie.

Branża gamingu i e-commerce to sektory wskazywane jako stale i dynamicznie rosnące. 2023 rok stoi jednak pod znakiem niesprzyjających uwarunkowań ekonomicznych. Wprawdzie pod koniec III kwartału rynek elektronicznej rozrywki w końcu dostał ożywiające impulsy w postaci premier nowych gier z segmentu AAA, ale niemal wszystkie oczekiwane nowości zostały wydane na przestrzeni zaledwie kilku tygodni. W związku z ograniczonymi możliwościami zakupowymi graczy i spowolnieniem wzrostu rynku spowodowało to wzrost kosztu pozyskania klienta. Mimo dużej konkurencji i niesprzyjających okoliczności spółka udowodniła, że przyjęta strategia rozwoju przy stabilnej strukturze przychodowej pozwala jej wciąż się rozwijać.

Łączny obrót na platformie w III kwartale 2023 r. wyniósł 44 586 472 zł, o 26 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Przychody GAMIVO wyniosły 10 385 413 zł, notując 8 proc. spadek, zysk netto w 3Q bieżącego roku wyniósł 1 038 331 zł, natomiast wskaźnik EBITDA 2 065 750 zł.

– Chociaż sytuacja rynkowa nie była tak dobra, jak można było się się spodziewać, biorąc pod uwagę liczbę planowanych premier, opracowana przez nas strategia ciągłego rozwoju, udowodniła że jesteśmy w stanie sobie radzić nawet w niesprzyjających okolicznościach. Pomimo długo wyczekiwanych przez graczy premier, rynek dotknięty recesją i dotkliwą inflacją nie mógł w pełni wykorzystać potencjału oferowanych produkcji. Szeroko występująca niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna powoduje, że klienci ogólnie ograniczają koszty i szukają oszczędności, co odbija się na poziomie wydatków przeznaczonych na hobby. Równoczesne mierzenie się z wzajemną kanibalizacją produktów poprzez ograniczone możliwości zakupowe klientów nie zniechęciło nas do dążenia do zaproponowania klientom popularnych tytułów, tym samym stawiając na maksymalne wykorzystanie ich potencjału sprzedażowego – tłumaczy Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO.

Spowolnienie wzrostu rynku spowodowane trudną sytuacją ekonomiczną w Polsce i na świecie przy równoczesnym ograniczeniu możliwości wydatkowania przez klientów to główne wyzwania, z którymi mierzyła się spółka. Intensyfikacja liczby premier wymusiła na użytkownikach selektywne podejście do wyboru kupowanych tytułów, a tym samym skokowy wzrost kosztu pozyskania klienta. Odpowiedzią GAMIVO na zaistniałą sytuację jest oferowanie potencjalnym klientom szerokiej bazy najnowszych tytułów, przy równoczesnym usprawnianiu funkcjonowania serwisu, a także rozwijaniu perspektywicznych projektów, które w przyszłości pozwolą spółce na jeszcze większą niezależność od cykli koniunkturalnych. Stale ulepszana usługa GAMIVO SMART pełni dużą rolę w procesie wytwarzania odporności na lokalne kryzysy.

– Przewidujemy procesy zachodzące na rynku i wiemy jak ustalać naszą strategię. Pomimo, że prognozy wzrostu rynku w III kw. 2023 roku były przeszacowane, naszej spółce stale udaje się generować zyski. Podtrzymujemy ten stan od początku istnienia GAMIVO i podejmujemy działania, dzięki którym to się nie zmieni. Stale inwestujemy w rozwój naszej platformy i opracowujemy rozwiązania, które, wykorzystując najnowsze technologie, pozwolą nam zapewnić spółce stabilną przyszłość. Warto zaznaczyć, że prowadzone działania R&D wykorzystują wiedzę i umiejętności już zatrudnionych osób, pozwalając na rozwój niewymagający poniesienia dodatkowych kosztów. Nasz pierwszy projekt niezwiązany bezpośrednio z platformą GAMIVO.com planujemy zaprezentować na przełomie 4Q 2023 i 1Q 2024 – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Rozwój platformy

Inwestycje w przyszłość serwisu obejmują działania wokół udoskonalenia procesu zakupowego zorientowanego na zapewnienie klientom najwyższej jakości doświadczeń zakupowych opracowanych z uwzględnieniem najlepszych trendów UX oraz UI, jak i optymalizację pod względem maksymalizacji korzyści biznesowych. Nowy wygląd koszyka w przejrzysty sposób prezentuje korzyści płynące z decydowania się na dodatkowe produkty oferowane przez GAMIVO, a więc CPP (Customer Protection Program) oraz usługę subskrypcyjną GAMIVO SMART. Zespół GAMIVO równocześnie pracuje nad projektem wykorzystującym AI, które umocni dotychczasową działalność platformy, a także stworzy nowe pole do wygenerowania istotnego źródła przychodu.

– Stale myślimy o komforcie ponad 5 milionów użytkowników, którzy regularnie korzystają z naszych usług. Dlatego usprawniliśmy ścieżkę zakupową, zapewniając im jeszcze większą wygodę. Pierwsze dane pokazują również osiągnięcie podstawowych celów biznesowych, a przede wszystkim wzrost konwersji, co jest kluczowe dla każdego sklepu czy platformy e-commerce – podkreśla prezes GAMIVO.

Duży udział w budowaniu rozpoznawalności platformy GAMIVO stanowią cykliczne współprace z liderami swoich branż. Podczas trzeciego kwartału spółka rozpoczęła współpracę z Alior Bankiem oraz przeprowadziła kolejną kampanię ze studiem Wargaming. Rozpoczęto też nową kooperację z popularną siecią sklepów Żabka. Użytkownicy aplikacji mobilnej Żabki dostali możliwość wymiany zebranych punktów na zniżki na platformie GAMIVO.com. Spółka wyszła również naprzeciw oczekiwaniom studentów, istotnej grupy stanowiącej użytkowników platformy, oferując zniżki posiadaczom legitymacji ISIC na terenie Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.

– Współpraca z takimi brandami to dla nas nie tylko szansa na dotarcie do nowych klientów, ale również pokazanie, że jesteśmy znaczącym graczem w branży, który szeroko zwiększa obszary swojego działania. Cieszymy się, że współprace zawarte w poprzednich kwartałach, chociażby z Coca-Colą, mogą się rozwijać  – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Podział zysku

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. przeprowadzono emisję akcji gratisowych i ogłoszono skup akcji własnych. Inwestorzy posiadający akcje GAMIVO na koniec notowań 28 czerwca 2023 r. otrzymali jedną gratisową akcję za każdą posiadaną. Kapitał zakładowy spółki został zwiększony poprzez opłacenie emisji akcji gratisowych z kapitału rezerwowego. 11 sierpnia 2023 r. złożono wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowanie 1.007.500 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Umowa z emitentem została zawarta 23 sierpnia 2023 r., a 18 września 2023 r. złożono wniosek o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect. Pierwsze notowanie miało miejsce 17 października 2023 r.

Dodatkowo, w III kwartale odbyły się dwie z co najmniej trzech planowanych rund skupu akcji. Obie cieszyły się dużym zainteresowaniem. 25 sierpnia i 25 września 2023 r. GAMIVO nabyło bezpośrednio po 50.000 akcji, stanowiących 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki, po cenie 100,00 zł za jedną akcję. Łącznie przeznaczono na skup 10 mln zł, a spółka posiada teraz 100.000 akcji, stanowiących 4,96 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,96 proc. ogólnej liczby głosów).