LW Bogdanka S.A. po I kwartale 2014 roku: wzrost wydobycia i solidne wyniki finansowe pomimo trudnych warunków rynkowych

0

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kwartale 2014 roku dobre wyniki finansowe, pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 481,5 mln zł (wzrost o 11,8%), EBITDA wyniosła 174,1 mln zł (wzrost o 0,9%) a wynik EBIT wyniósł blisko 86 mln zł (spadek o 4,2%). Zysk netto sięgnął natomiast 62,6 mln zł (spadek o 10,7%). Pomimo wpływu spadku cen węgla na rentowność, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca po I kwartale 36,2%.

Poziom produkcji węgla handlowego w I kwartale 2014 roku był zgodny z planem i sięgnął 2,24 mln ton, co oznacza, że był o 10,2% wyższy niż rok wcześniej i o 6,2% wyższy niż w
IV kwartale 2013 roku. LW BOGDANKA podtrzymuje założenia produkcyjne na cały 2014 rok na poziomie 9,3-10 mln ton.

Czytaj również:  Trwa dobra passa w przemyśle metalowym. Ubiegłoroczny rekord może zostać pobity