Maciej Kowalski na czele Grupy Ignitis w Polsce

Maciej Kowalski, prezes Ignitis Polska i Ignitis Renewables
Maciej Kowalski, prezes Ignitis Polska i Ignitis Renewables

Grupa Ignitis realizuje w Polsce ambitną strategię rozwoju. Od lutego br. funkcję prezesa zarządu spółki Ignitis Renewables, inwestującej w zielone moce wytwórcze, pełni Maciej Kowalski. W kwietniu menedżer stanął również na czele spółki Ignitis Polska, zajmującej się obrotem energii.

– Naszym celem jest budowa w pełni ekologicznego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polska przechodzi obecnie transformację w kierunku zielonej energii, w której aktywnie bierzemy udział. Wierzę, że przywództwo Macieja Kowalskiego pozwoli dodatkowo wzmocnić pozycję Grupy Ignitis jako partnera pierwszego wyboru w polskim sektorze odnawialnej energii – deklaruje Vidmantas Salietis, członek zarządu ds. komercyjnych w Grupie Ignitis.

Grupa Ignitis jest w Polsce reprezentowana przez dwie spółki. Ignitis Polska istnieje od 2017 roku; początkowo swoją działalność koncentrowała na hurtowym rynku energii, a od 2020 roku obecna jest również na rynku detalicznym, w segmencie biznesowym. Z kolei spółka Ignitis Renewables rozpoczęła działalność w Polsce w 2019 roku. Obecnie zarządza dwiema farmami wiatrowymi – Pomerania o mocy 94 MW oraz Silesia I o mocy 50 MW. Na etapie zaawansowanego rozwoju jest projekt Silesia II o mocy 137 MW. Spółka rozwija także portfel elektrowni słonecznych o mocy 30 MW.

– Cieszę się z zaangażowania w realizację celów Grupy Ignitis. Przejęcie odpowiedzialności za działalność całej Grupy w Polsce jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Wspólnie z całym zespołem będziemy wzmacniać pozycję Grupy jako wiarygodnego partnera na polskim rynku energii – podkreśla Maciej Kowalski, prezes Ignitis Polska i Ignitis Renewables.

Maciej Kowalski ma szerokie doświadczenie w sektorze energii. Przed dołączeniem do Grupy Ignitis pracował przez ponad siedem lat w Grupie Enefit, oferującej szereg rozwiązań energetycznych. Jego doświadczenie obejmuje również pracę w takich firmach, jak RWE, Iberdrola, Polenergia oraz PKP Energetyka.

Grupa Ignitis jest jednym z największych koncernów multienergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego. Poza Polską jest obecna w Litwie, Łotwie, Estonii i Finlandii, inwestuje też w start-upy energetyczne w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Norwegii i Izraelu. W 2023 roku Grupa przeznaczyła na zielone inwestycje rekordową kwotę prawie 1 mld euro, realizując szeroko zakrojone projekty w segmencie zielonych mocy wytwórczych, głównie farm wiatrowych. Kapitalizacja Grupy notowanej na giełdach w Wilnie i Londynie wynosi około 7 mld zł.