Macrologic SA przedstawia wyniki finansowe za 2016

Stabilny wzrost i nowy produkt ERP wpisujący się w potrzeby polskich przedsiębiorców: Macrologic SA, jako pierwsza wśród firm IT, przedstawia wyniki finansowe za 2016.

0

Macrologic SA przedstawiła wyniki finansowe za rok 2016, które potwierdzają jej dobrą kondycję oraz stabilny i stały wzrost. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły łącznie ponad 56,3 mln zł.  Mimo turbulentnych czasów, słabszych niż zapowiadane wzrostów PKB, niższych nakładów na inwestycje,  spółka ta w porównaniu do zeszłego okresu poprawiła wyniki finansowe o 3% oraz utrzymała nakłady własne na R&D na poziomie 10%. Stabilną pozycję firma zawdzięcza m.in. rosnącym potrzebom firm w zakresie informatyzacji procesów zarządzania oraz rosnącym wymogom w zakresie raportowania ze strony legislatora.

Macrologic SA to firma działająca na terenie Polski i adresująca swoją ofertę do  dużych i średnich przedsiębiorstw. W chwili obecnej w jej polu zainteresowań znajduje się około 30 00 podmiotów, w tym wiele polskich firm, które do tej pory nie zdecydowały się na wdrożenie w swojej firmie wspieranych informatycznie, zintegrowanych systemów zarządzania. „Biorąc pod uwagę możliwości konkurencyjne, jakie daje informatyzacja tego typu procesów, jak również  dążenie polskiego rządu do informatyzacji  informacji finansowych w celu eliminacji przestępstw podatkowych, rok 2017 wygląda dla firmy Macrologic bardzo obiecująco” – tłumaczy prezes zarządu Macrologic SA Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.

Dla Macrologic rok 2016 był przełomowy. Spółka, na bazie swoich już 30-letnich doświadczeń w informatyzacji systemów zarzadzania w polskich firmach, zdecydowała się na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu ERP – Macrologic Merit – który w pełni oparty został na zarzadzaniu procesowym. Produkt ten w 2016 otrzymał szereg wyróżnień, w tym nagrodę Gazety Finansowej, jako  „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2016” w kategorii oprogramowanie. Macrologic Merit znalazł sie także w zestawieniu 15 najbardziej innowacyjnych produktów i usług w rankingu „Innowacyjna Firma 2016” magazynu Home&Market.

„Nasze nakłady na inwestycje w 2016 były znaczące, jednak udało nam się zagwarantować spółce wzrost przychodów i to pomimo braku wsparcia dotacyjnego i niższego niż oczekiwany wzrostu PKB  – podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. „Myślimy perspektywicznie, ale działamy konserwatywnie z myślą o interesariuszach” – kontynuuje.

Czytaj również:  "Roboty" coraz odważniej przejmują biznes - już prawie 40 proc. firm na świecie wdrożyło sztuczną inteligencję

Rok 2017 zapowiada się dla branży ERP, a więc również dla Macrologic, szczególnie interesująco, gdyż niesie ze sobą wiele możliwości. „Od początku roku małe i średnie firmy, które korzystają z systemów ERP, muszą dostosować się do nowych przepisów. Zapisy o Jednolitym Pliku Kontrolny obligują je do prowadzenia elektronicznej ewidencji finansowej, co wiąże się z koniecznością uaktualnienia systemów IT. My możemy im w tym pomóc — podkreśla Skrzecz-Mozdyniewicz i dodaje – W planach Ministerstwa Finansów jest również wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur, a nasze rozwiązania informatyczne to odpowiedź na ten wymóg”.

Zdaniem prezes spółki przyszłe wyniki Grupy będą oczywiście zależeć w dużej mierze od koniunktury gospodarczej. Im większe inwestycje i im wyższy wzrost PKB, tym częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup i wdrażanie nowych rozwiązań IT. Na 2017 rok prezes Macrologic patrzy jednak optymistycznie wskazując na takie czynniki, jak zapowiedź realizacji planu premiera Morawieckiego i programu Ministerstwa Cyfryzacji „Od Polski papierowej do cyfrowej”, które według niej mogą zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a tym samym wpłyną na rozwój branży IT w Polsce.

Tymczasem, jak podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, „osiagniete w 2016 roku wyniki pozwolą Zarządowi na rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokosci zgodnej z ogłoszoną polityką dywidendową” co dla akcjonariuszy jest zdecydowanie pozytywną informacją.