LiveChat Software z wysoką dynamiką wzrostów w III kwartale roku finansowego 2016/17

analiza

Wzrost zysku netto o 66,2%, wyniku EBITDA o 57,5% i przychodów o 46,7% – to dynamiki wzrostów zanotowane przez LiveChat Software w III kwartale roku finansowego 2016/17 (czyli okresie październik – grudzień).

Spółka z Wrocławia zanotowała w III kwartale 20,17 mln zł skonsolidowanych przychodów i 15,41 mln zł wyniku EBITDA. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 12,05 mln zł.

„Nadal bardzo dynamicznie zwiększamy przychody. Równocześnie utrzymujemy, a nawet poprawiamy, naszą efektywność biznesową. Nasz model biznesowy pozwala nam osiągać bardzo wysokie marże i generować wysokie przepływy finansowe, dzięki czemu finansujemy rozwój. Potwierdzamy też naszą politykę, która zakłada, że przeznaczamy na dywidendę cały zysk pod warunkiem, że nie pojawią się inwestycje, które zagwarantowałyby akcjonariuszom osiągnięcie wyższej stopy zwrotu” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W samym III kwartale LiveChat wygenerował pozytywne przepływy pieniężne netto na poziomie 11,23 mln zł. Na koniec tego okresu Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości ponad 17 mln zł.

Od początku roku, w ciągu trzech kwartałów roku finansowego (kwiecień – grudzień) skonsolidowane przychody LiveChat Software wyniosły 54,72 mln zł i były o 46,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA wzrósł o 51,5% do 39,57 mln zł, a skonsolidowany zysk netto o 54,7% do 30,88 mln zł. Spółka kończy bieżący rok finansowy 31 marca.

Rozwiązania polskiej firmy, dostępne przez serwis www.livechatinc.com, wykorzystują m.in. takie marki jak: Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Ryanair, Macy’s, PBS, NetApp i wiele innych, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), a nawet kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks). W ostatnim czasie do tej grupy dołączyły takie marki jak Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, telewizja CBS, IKEA (sieć w Kanadzie), Generali, Citrix, czy D-Link.

Efektywność biznesową LiveChat Software potwierdzają wysokie marże, których poziom został jeszcze poprawiony w bieżącym roku finansowym. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła w okresie trzech kwartałów 2016/17 r. obr. 85% wobec 84,7% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wzrosła do 72,3% wobec 69,8% przed rokiem, rentowność operacyjna do 70,1% wobec 67,4%. Marża netto wyniosła 56,4% wobec 53,3% przed rokiem.