Magazyny trzymają się mocno

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO

Pomimo nadal niepewnej sytuacji geopolitycznej za południowo-wschodnią granicą Polski zarówno wyniki sektora magazynowego na rynku inwestycyjnym, jak i najmu napawają optymizmem. Popyt w III kw. 2022 r. wyniósł 1,6 mln mkw. (+11% r/r), co wskazuje, że firmy wciąż są zainteresowanie akwizycją nowych powierzchni do rozwoju. Z kolei po stronie podaży, nowa polityka finansowania inwestycji przez banki w kolejnych kwartałach przyniesie zapowiadane ostudzenie w realizacji nowych projektów. Trend ten może szczególnie dotyczyć magazynów budowanych spekulacyjnie, które na koniec września 2022 r. stanowiły ok. 52% z obecnie realizowanych 4 mln mkw. powierzchni. Firma AXI IMMO prezentuje dane podsumowujące III kw. 2022 r. na rynku przemysłowo-logistycznym w raporcie „Polski rynek magazynowy w III kw. 2022 r.”

Na zakończenie września 2022 r. wolumen transakcji na rynku inwestycyjnym zamknął się na poziomie 4,32 mld EUR (+22% r/r), z czego wyłącznie w III kw. br. sektor magazynowy odpowiadał za 59% zawartych umów kupna/sprzedaży. Nadal na rynku obserwuje się duże roszady właścicielskie w zakresie nabywania praw do portfeli nieruchomości. Wśród największych transakcji zamkniętych w okresie od lipca do końca września 2022 r. należy wskazać sprzedaż portfela Danica przez Hillwood do CBRE GI, gdzie w ramach 14 inwestycji fundusz przejął 629 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się mniejsze transakcje, w których uczestniczyły dwa czeskie fundusze inwestycyjne. W pierwszym Trigea nabyła Panattoni Park Tricity North (45 000 mkw.) od Panattoni, z kolei REICO kupiło należący do Advanced Power Solutions Poland magazyn o powierzchni 24 000 mkw. w regionie Poznania.

W III kw. 2022 r. sektor magazynowy ponownie wskoczył na pozycję lidera na polskim rynku inwestycyjnym. Inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy już wcześniej byli w procesach inwestycyjnych finalizowali transakcje, czego przejawem były zakupy mniejszych parków dystrybucyjnych. Niemniej, na rynku, nadal panuje pewnego rodzaju niepewność związana z wojną na Ukrainie, która skutecznie wpływa na bardziej zdecydowane ruchy ze strony części azjatyckich inwestorów pozostających w pozycji obserwatorów. Spodziewamy się, że polskie aktywa magazynowe nadal pozostaną atrakcyjne dla funduszy inwestycyjnych przez fakt rosnących stawek czynszów i wyższych stawek kapitalizacji dla najlepszych obiektów,” wyjaśnia Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.

Analitycy AXI IMMO wskazują, że wolumen transakcji najmu od lipca do końca września 2022 r. na polskim rynku magazynowym wyniósł 1,6 mln mkw. (+11% r/r), z czego 57% stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje. Z kolei sumaryczny popyt brutto uwzględniający m.in. przedłużenia i umowy krótkoterminowe dla okresu od I do III kw. br. 2022 r. przekroczył 5 mln mkw. W samym III kw. tzw. wielka piątka rynków magazynowych odpowiadała za 88% całości popytu, z czego najwięcej wynajęto w regionie Warszawy (320 tys. mkw.), Polski Centralnej (303 tys. mkw.) i Poznania (297 tys. mkw.). Wśród największych transakcji najmu w III kw. 2022 r. znalazły się m.in. wynajęcie przez klienta z branży e-commerce magazynu Panattoni BTS Września (123 000 mkw.) na poznańskim rynku magazynowym, z kolei na 75 300 mkw. w Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub wprowadzi się poufny najemca z branży logistycznej. Transakcją dopinającą podium było przedłużenie i ekspansja klienta z sektora sieci handlowych w EQT Exeter Park Stryków na 59 000 mkw. w Polsce Centralnej.

„Dane dla ostatnich pięciu lat wskazują, że obecna wysoka dynamika rynku najprawdopodobniej pozwoli zakończyć 2022 r. z drugim najwyższym wynikiem w popycie w historii sektora magazynowego. Dużym wyzwaniem dla całego rynku będzie utrzymanie tak dużej aktywności najemców w kolejach kwartałach przez fakt pogarszającej się koniunktury gospodarczej, widma recesji czy zapowiadanemu kryzysowi energetycznemu. Szansy na dalszy rozwój należy upatrywać przede wszystkim w większej regionalizacji łańcuchów dostaw tzn. nearshoringowi, a także popularnemu w ostatnim czasie friendshoringowi, gdzie bardzo często wskazuje się Polskę jako głównego beneficjenta obu zjawisk,” mówi Anna Głowacz, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

W III kw. 2022 r. na polski rynek magazynowy dostarczono 1,05 mln mkw. (+59% r/r), z czego w trójce regionów z największą nową podażą znalazły się Dolny Śląsk (267 tys. mkw.), Warszawa (164 tys. mkw.) i Polska Wschodnia (144 tys. mkw.). Sumując aktywność deweloperów z pierwszych trzech kwartałów, do końca września 2022 r. oddano do użytku blisko 3,2 mln mkw., co pozwoliło na powiększenie całkowitych zasobów rynku magazynowego do ponad 27,1 mln mkw. Na koniec III kw. 2022 r. w budowie pozostawało nadal 4 mln mkw., z czego 52% to projekty spekulacyjne. Najwięcej rozpoczętych inwestycji znajduje się w regionie Górnego Śląska (700 tys. mkw.), Warszawy (621 tys. mkw.) oraz Polski Centralnej i Polski Zachodniej po ponad 520 tys. mkw. Na rynku prognozowany jest spadek aktywności deweloperów wynikający m.in. z faktu wyższych wymagań stawianych przez banki, które oczekują minimum 50% zabezpieczenia inwestycji, przy wcześniejszych 30%. Nowa podaż nieznacznie wpłynęła na współczynnik pustostanów, na koniec września 2022 r. wynosił on 4,2% (-0,8 pp. kw./kw.). Rynkami z największą dostępnością powierzchni były region Szczecina (7,7%) i Dolnego Śląska (7,1%), a najmniejszą pozostają Kraków (1,3%) i Trójmiasto (1,6%).

Nowa podaż oraz niewielki wzrost współczynnika pustostanów nie miały większego wpływu na utrzymujący się od początku 2022 r. trend rosnących czynszów (+20-30% w zależności od lokalizacji). Najdroższą lokalizacją w Polsce pozostaje Warszawa ze stawkami wywoławczymi na poziomie nawet 7 EUR/mkw. w strefie miejskiej. Średnie czynsze w obiektach big box na głównych rynkach wahają się w przedziale od 3,5 EUR/mkw. w starszych obiektach do 4,3-4,5 EUR/mkw. w nowych inwestycjach.

Pod względem popytowym duże znaczenie dla rynku magazynowego będzie miała struktura zawieranych transakcji w ostatnim kwartale 2022 r., która niejako wskaże, jaką strategie na kolejne miesiące przyjmą najemcy. Z kolei po stronie podaży zwiększone wymagania związane z finansowaniem nowych projektów mogą zapowiadać wstrzymanie części z planowanych inwestycji, przy czym na rynku zawsze znajdą się deweloperzy upatrujący w tej sytuacji szansy. Klienci reprezentujący najbardziej dojrzałe branże i sektory, nie powinni obawiać się o rozwój i brak powierzchni. W ich przypadku deweloperzy z pewnością znajdą rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Podobnej polityki należy spodziewać się w zakresie stawek czynszów, które w przyszłym roku powinny się już ustabilizować. Pomimo rosnących kosztów Polska nadal pozostanie mocno konkurencyjna względem krajów Europy Zachodniej,” podsumowuje Renata Osiecka.