Marcin Balicki w Radzie Dyrektorów Federacji Leaseurope

Marcin Balicki Millennium Leasing fot. A. Iwański
Marcin Balicki, Millennium Leasing fot. A. Iwański

Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing i Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, został nominowany do nowej Rady Dyrektorów Federacji Leaseurope, zrzeszającej 46 krajowych stowarzyszeń leasingowych z całej Europy.

Coraz więcej regulacji, dotykających bezpośrednio działalności biznesowej w Polsce decyduje się na poziomie europejskim. Nie inaczej jest z perspektywy branży leasingowej i naszych klientów, gdzie toczone obecnie w Brukseli prace nad regulacjami dotyczącymi choćby zeroemisyjnego transportu, efektywności energetycznej czy programów wsparcia dla gospodarki w okresie pandemii i bezpośrednio po niej w zauważalny sposób wpłyną na rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Trwające obecnie prace nad rewizją Dyrektywy o kredycie konsumenckim również mogą mieć wpływ na rynek leasingu w Polsce – mogą ułatwić lub, wręcz przeciwnie, uniemożliwić rozwój leasingu konsumenckiego, który jak do tej pory nie zadomowił się u nas w zauważalny sposób. Dlatego tak ważne jest, żeby polska branża leasingowa, znajdująca się na szóstym pod względem wielkości miejscu w Europie, była aktywnie reprezentowana w instytucjach, które mają szansę uczestniczyć w pracach nad tymi regulacjami – mówi Marcin Balicki.