Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW na szczycie Trójmorza w Sofii

Michał Kanownik na szczycie Trójmorza w Sofii
  • W dniach 8-9 lipca br. w Sofii odbył się Szczyt Inicjatywy Trójmorza
  • Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW był członkiem oficjalnej delegacji towarzyszącej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie  
  • Podczas szczytu w Sofii Prezes Zarządu GPW wziął udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje”

Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) był członkiem oficjalnej delegacji, która w dniach 8-9 lipca 2021 r. uczestniczyła w Szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii. Polskiej delegacji przewodniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

8 lipca br. Prezes Marek Dietl wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym innowacjom, moderowanym przez Filipa Genova, Dyrektora Zarządzającego Sophia Lab. W dyskusji uczestniczyli również Manyu Moravenov, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bułgarii oraz Vladimir Danailov, Dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu Fund of funds, FMFIB (największego funduszu-funduszy Venture Capital w Bułgarii). Głównym tematem była kwestia łączenia ekosystemów innowacji w regionie Trójmorza, a także umiejętność i istota współpracy w ramach lokalnych inicjatyw badawczo-rozwojowych oraz wsparcia instytucjonalnego wspólnych projektów innowacyjnych. Rozmówcy zgodnie przyznali, że kraje w regionie znacznie skorzystałyby na skoordynowanym sposobie współpracy i wykorzystania aktywów krajów – zarówno jako wehikułów inwestycyjnych, centrów badawczo-rozwojowych, jak i kapitału ludzkiego.

– Trójmorze jest realnym projektem gospodarczym, za którym w wymiarze rynku kapitałowego stoją konkretne działania, tak jak funkcjonujący i działający indeks giełd Trójmorza CEEPlus. Ponieważ jest dedykowany globalnym graczom, w szczególności inwestorom z Azji, kwalifikacja spółek do indeksu bazuje na kryterium płynności. Mam nadzieję, że niedługo powitamy w nim również pierwszą spółkę notowaną na bułgarskiej giełdzie – powiedział w trakcie dyskusji Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW. – Naszą rolą, jako największej pod względem obrotów giełdy w regionie Trójmorza, jest praca nad rozwojem technologicznym i udostępnienie rozwiązań IT mniejszym giełdom. Wspólny indeks regionalny oraz promocja w połączeniu z wydajnymi systemami IT pozwolą Trójmorzu i lokalnym giełdom przyciągnąć uwagę globalnych inwestorów – dodał.

– Nasze giełdy współpracują ze sobą już od wielu lat, mamy szczególnie dużo inicjatyw z giełdami sąsiadującymi. Jednym z wyzwań w naszym regionie jest różnica pomiędzy poszczególnymi rynkami. Większe giełdy z odpowiednią infrastrukturą i rozwiązaniami technologicznymi powinny dzielić się doświadczeniami i wiedzą z tymi mniejszymi, ale z dużym potencjałem wzrostu – stwierdził Manyu Moravenov, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bułgarii.