Mazda najlepszą marką w opinii dealerów samochodowych

0

Dwie japońskie marki znalazły się na czele 9. „Badania satysfakcji dealerów samochodowych”. Mazda i Toyota zdobyły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w projekcie realizowanym przez DCG Dealer Consulting, pod patronatem merytorycznym firmy doradczej EY. Na podium znalazła się także koreańska KIA. Wyniki potwierdzają dotychczasowe mocne pozycje poszczególnych marek i stabilność zaufania dealerów do importerów. Celem badania, prowadzonego corocznie od 2007 r., jest analiza partnerskich relacji na linii dealer-importer. Patronat nad projektem objęły: Związek Dealerów Samochodów oraz Polska Izba Motoryzacji.

Ocena satysfakcji dealerskiej obejmowała trzy obszary, które miały wpływ na stanowisko nt. współpracy z importerem. Pierwszy z nich, mający najmniejszą wagę, stanowiła ocena produktów oferowanych przez importera i ich jakość, niezawodność, dostępność oraz konkurencyjność oferty rynkowej z punktu widzenia klienta. Drugi, najistotniejszy obszar obejmował współpracę związaną ściśle z polityką importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu. Wzięto tu pod uwagę takie elementy jak atrakcyjność umowy dealerskiej, ocenę dochodowości prowadzenia stacji, konkurencyjność strategii rynkowej czy podejście do prowadzenia biznesu. Ostatni, trzeci obszar obejmował ocenę importera jako firmy, która funkcjonuje na polskim rynku, zatrudnia konkretnych ludzi na określonych stanowiskach, prowadzi własną politykę rynkową i posiada własną, specyficzną kulturę organizacyjną.

– Tegoroczne wyniki w zdecydowany sposób pokazują pozytywny trend wzrostowy, jeśli chodzi o poziom satysfakcji dealerskiej. Co prawda średni poziom jakości współpracy wzrósł stosunkowo niewiele: z poziomu 3,34 do 3,36, jednakże z 26 sklasyfikowanych marek aż 17 uzyskało wyższe oceny. Pokazuje to, że poprawa jakości współpracy występuje w znacznej większości marek, a bardziej widoczny wzrost średniego wyniku nie jest generowany jedynie przez spektakularne wahania – komentuje wynik badania Leszek Lerch, Partner EY i Lider Grupy Doradztwa dla Branży Motoryzacyjnej w Polsce. – W tegorocznym badaniu nie odnotowaliśmy aż tak spektakularnych wahań w ocenach poszczególnych marek jak w roku ubiegłym. Da się wręcz zauważyć, że wyniki utrwalają dotychczasowe pozycje poszczególnych marek – zauważa.

Czytaj również:  Inteligentna podłoga wytworzy prąd z ludzkich kroków. Rozwiązanie pozwoli zasilić w energię całe miasta

 Automotive raport_draft_Page_06.jpg