Michał Kanownik w radzie ds. cyfryzacji

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Prezes Cyfrowej Polski został wskazany przez ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na członka Rady do spraw cyfryzacji, która działa przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska
Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska

Rada to rodzaj think-tanku, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem przedstawicieli resortu cyfryzacji. Jej członkowie opiniują dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracują w takich obszarach, jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Ich zadaniem jest m.in. generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz przygotowywanie projektów i rozwiązywanie związanych z nimi problemami.

19 lutego Michał Kanownik oficjalnie odebrał nominację na członka Rady od ministra cyfryzacji. Prezes Związku Cyfrowa Polska będzie jednym z 20 członków Rady. Kadencja każdego z nich trwa 2 lata.