Mieszkaniowa inflacja wciąż nie spowalnia

nieruchomości

Wiemy już, jak szybko drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl sytuacja dotycząca opału się ustabilizowała, ale inne zmiany mogą niepokoić.

Szybko rosnące koszty użytkowania lokali i domów to problem, który już od ponad roku dręczy Polaków. Warto zatem sprawdzić, co o skali tego niekorzystnego zjawiska mówią dane GUS z I kw. 2023 r. Wspomniane informacje pokazują bowiem wyraźnie, że tempo wzrostu czynszów spowolniło, a opał zaczął nawet tanieć. Niestety, widzimy jednocześnie inne, bardzo niepokojące zmiany. Główny Urząd Statystyczny podaje, że I kw. 2023 r. przyniósł wzrost kosztów użytkowania lokali i domów o 21,3% względem I kw. 2022 r. Kwartalna dynamika wzrostu kosztów mieszkaniowych (w stosunku do IV kw. 2022 r.) była bardziej niepokojąca. Mówimy bowiem o wyniku na poziomie 8,0%. Złożyły się na niego następujące zmiany kosztów:

  • Opłaty na rzecz właścicieli (czynsze) – wzrost o 17,6% względem I kw. 2022 r./wzrost o 3,5% względem IV kw. 2022 r.
  • Zaopatrywanie w wodę – wzrost roczny o 4,8%/wzrost kwartalny o 2,8%
  • Wywóz śmieci – wzrost roczny o 8,2%/wzrost kwartalny o 4,7%
  • Usługi kanalizacyjne – wzrost roczny o 9,9%/wzrost kwartalny o 3,4%
  • Energia elektryczna – wzrost roczny o 22,6%/wzrost kwartalny o 22,3%
  • Gaz – wzrost roczny o 18,5%/wzrost kwartalny o 17,5%
  • Opał – wzrost roczny o 48,2%/spadek kwartalny o 13,2%
  • Energia cieplna – wzrost roczny o 39,0%/wzrost kwartalny o 13,4%

Spowolnienie dynamiki czynszów może cieszyć najemców. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę też kwartalny spadek kosztów opału kupowanego przez właścicieli domów. Duży wzrost w I kw. 2023 r. kosztów dotyczących prądu, gazu, zaopatrywania w wodę, wywozu śmieci, usług kanalizacyjnych i ciepła sieciowego to zapewne efekt zmian taryfowych oraz podwyżek z początku bieżącego roku. Dlatego dane GUS dla II kw. 2023 r. powinny wyglądać lepiej pod względem poziomu mieszkaniowej inflacji. Nie należy oczywiście zapominać, że podwyżki z I kw. 2023 r. będą w kolejnych miesiącach nadwyrężały budżety gospodarstw domowych. Tab. 1 - Koszty użytkowania lokali i domów

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl