Mimo wzrostu gospodarczego Polacy nie są zadowoleni z życia

0

Jak wynika z raportu brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS), w latach 2007-2014 polska gospodarka rosła najszybciej spośród wszystkich krajów OECD. Jednocześnie, zdaniem Polaków, jakość życia w naszym kraju pogorszyła się.

W latach 2007-2014 we wszystkich krajach OECD, z wyjątkiem Grecji, zanotowano wzrost PKB na jednego mieszkańca. Najszybciej rozwijała się polska gospodarka – w 2014 roku urosła ona o 45,1% w porównaniu do stanu z 2007 roku.

Jednocześnie, jak wskazuje ONS przytaczając dane OECD, poziom satysfakcji z życia Polaków obniżył się. Podobnie było w 20 innych krajach organizacji. W siedmiu państwach zadowolenie z życia wzrosło, a w pozostałych siedmiu pozostało bez zmian.

PKB per capita oraz poziom satysfakcji z życia w krajach OECD (procentowa zmiana od 2007 do 2014 roku)

PKB per capita oraz poziom satysfakcji z życia w krajach OECD (procentowa zmiana od 2007 do 2014 roku)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ONS. Wykres: PKB per capita oraz poziom satysfakcji z życia w krajach OECD (procentowa zmiana od 2007 do 2014 roku)

Sedlak & Sedlak Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń 2014

Czytaj również:  Słabnie koniunktura na europejskich rynkach nieruchomości. Wyjątkiem jest Polska