MLP Group – skonsolidowane wyniki finansowe za 2018 rok

Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 2018 rok. W tym okresie Grupa zarobiła na czysto 92,4 mln zł niemal podwajając wynik sprzed roku. Przychody wzrosły z kolei o 36,3% do 141,5 mln zł. Zarząd MLP Group zapewnia, że sytuacja finansowa spółki jest doskonała. Poza rozwojem w kraju priorytetowy pozostaje rynek niemiecki. W tym roku możliwe jest również rozpoczęcie działalności w Austrii w okolicach Wiednia.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w 2018 roku uzyskał 141,5 mln zł przychodów, czyli o 36,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przez dwanaście miesięcy ub.r. Grupa zanotowała 151,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem blisko trzy razy wyższym niż rok wcześniej (było 55,2 mln zł). Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 92,4 mln zł zysku, co oznacza poprawę o 95% względem poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec 2018 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 815,4 mln zł, czyli o 12% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2017 roku. W minionym roku wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 24% do 1,44 mld zł (334,3 mln euro).

Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.

„Osiągnięte w 2018 roku wyniki są bardzo dobre i dają nam mocne podstawy do realizacji naszej strategii rozwoju w Europie, na rynkach na których jesteśmy obecni. Ostatnio podpisane transakcje wynajmu w Niemczech potwierdzają słuszność przyjętej przez nas strategii”  – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W 2018 roku Grupa zawarła umowy najmu komercjalizując łącznie 169 575 m² powierzchni magazynowej i biurowej. Z tego 119 009 m² zostało wynajęte przez klientów jako nowe umowy najmu, transakcje na łącznie 55 566 m² dotyczyły przedłużeń okresu najmu przez dotychczasowych klientów.  Aktualnie w budowie i w przygotowaniu pozostaje  62 000 m²  objętych umowami najmu.. Z kolei docelowa powierzchnia do zabudowy na posiadanych gruntach sięga blisko 1,1 mln m2, co oznacza możliwość podwojenia obecnej skali działalności.

 „Grupa znajduje się w doskonałej sytuacji finansowej. Posiadamy bardzo dobrą strukturę kapitałową umożliwiającą realizację długofalowych celów strategicznych oraz własny bank ziemi zlokalizowany w atrakcyjnych lokalizacjach umożliwiający nam podwojenie wielkości posiadanej powierzchni magazynowej. Poza naszym krajem priorytetowy jest rynek niemiecki, a w szczególności pięć regionów, w których chcemy funkcjonować: Hamburg, Monachium, Berlin, Frankfurt i Zagłębie Ruhry. W najbliższych latach Niemcy zapewnią nam największy potencjał zwrotu z inwestycji i jednocześnie dywersyfikację działalności w Polsce. Widzimy też szansę na rozpoczęcie w tym roku działalności w Austrii w okolicach Wiednia – dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold”  MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu.  Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.