MLP Group zwiększyło przychody o 43% – wyniki po III kw. 2018 r.

Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku. W tym okresie Grupa osiągnęła 103,2 mln zł przychodów, 62,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 28,9 mln zł zysku netto. Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. wartość aktywów netto wzrosła o 3,6% do 752,5 mln zł. Priorytetem Zarządu MLP Group pozostaje dynamiczny rozwój w kraju oraz ekspansja na rynku niemieckim.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku uzyskał 103,2 mln zł przychodów, czyli o 43% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Grupa zanotowała 62,5 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem o jedną czwartą wyższym niż rok wcześniej (było 49,5 mln zł). Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 28,9 mln zł zysku, co oznacza spadek o 21% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec września 2018 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 752,5 mln zł, czyli o 3,6% wyższe niż wartości wykazane na koniec minionego roku. W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 14,6% do 1,33 mld zł (303 mln euro).

Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.

„Uzyskane wyniki są bardzo dobre i potwierdzają systematyczne zwiększanie skali działania. Na wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych przełożyły się głównie nakłady poniesione na budowę nowych parków i ciągły rozwój naszego biznesu – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Całkowita powierzchnia wynajęta na koniec września br. wyniosła 496,5 tys. m2 i zwiększyła się o 9,5% (43 tys. m2) w stosunku do całkowitej powierzchni wynajętej w parkach logistycznych na terenie Polski na koniec minionego roku. Na rynku niemieckim w parku MLP Unna wynajęte zostały już miejsca parkingowe i trwają negocjacje z potencjalnymi najemcami powierzchni magazynowych.

 „Ekspansja na rynku niemieckim pozostaje naszym kluczowym celem w perspektywie kolejnych okresów. Duży potencjał wzrostu mamy wciąż na rynku krajowym, gdzie systematycznie rozbudowujemy parki logistyczne w ramach posiadanego banku ziemi. Wychodzimy jednocześnie do najemców z nową ofertą budowy obiektów City Logistic, co w dużej mierze jest związane z globalnym rozwojem e-commerce. Realizowane działania z pewnością będą miały pozytywny wpływ na wzrost wartości grupy kapitałowej” – dodał Radosław T. Krochta.

Grupa prowadzi obecnie siedem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice oraz dwa parki logistyczne w budowie – MLP Czeladź i MLP Poznań West. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi park logistyczny MLP Unna. Z kolei w Rumunii zakupiła grunt pod budowę nowego parku logistycznego – MLP Bucharest West. Ponadto Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach.