Modern Commerce prezentuje warunki oferty publicznej

Maciej Tygielski
Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce

Modern Commerce, notowana na NewConnect grupa e-commerce związana z dobrami luksusowymi, przygotowuje się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com – IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o. Spółka opublikowała szczegółowe warunki oferty. 15 lipca rozpocznie się proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. 

Modern Commerce wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów, którzy obejmą  oferowane akcje o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100.000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty.

– Środki z rozpoczynającej się właśnie publicznej emisji akcji przeznaczymy na przejecie właściciela Moliera2.com. Ten rozpoznawalny brand dołączy do ekosystemu kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

Zgodnie z umową inwestycyjną, Modern Commerce przejmie 100 proc. udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł. Równolegle zostaną przejęte pozostałe udziały należącej do Grupy spółki Mamissima z ekskluzywnymi produktami dla dzieci.

15 lipca rozpocznie się budowanie księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Najpóźniej tego dnia, do godziny 8:00, zostanie podana do publicznej wiadomości cena maksymalna. Ostateczna liczba oraz cena akcji zostanie ustalona 28 lipca. W dniach 29 lipca – 3 sierpnia będą zawierane umowy objęcia akcji, a 4 sierpnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Spółka planuje zapisanie praw do akcji na rachunkach maklerskich na około 11 sierpnia, natomiast pierwszy dzień notowań praw do akcji na NewConnect prawdopodobnie odbędzie się 18 sierpnia.

Zapisy na akcje można składać za pośrednictwem firm inwestycyjnych uczestniczących w procesie publicznej oferty, czyli Ipopema Securities oraz DM BOŚ. Memorandum Informacyjne oraz Warunki Oferty dostępne są na stronie internetowej Spółki:

https://moderncommercesa.com/wpmccom/oferta-publiczna/

Analitycy DM BOŚ, w raporcie analitycznym opublikowanym 8 lipca, wycenili całą grupę Modern Commerce, po przejęciu Moliera2.com, w przedziale 195 – 300 mln zł w wycenie metodą DCF FCFF oraz 130 – 296 mln zł w wycenie metodą porównawczą. Raport dostępny jest na stronie: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/modern-commerce-sa