Grupa TenderHut chce pozyskać ponad 11 mln zł z oferty publicznej

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut (2)
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

TenderHut rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii D1. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 62 zł, co oznacza, iż TenderHut chce w sumie pozyskać ponad 11 mln zł wpływów z emisji. Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone na dalszy rozwój oraz ekspansję w kraju i za granicą m.in. poprzez realizację kolejnych akwizycji, rozszerzenie oferty produktów i usług własnych, a także rozwój platformy venture buildingu, czyli ekosytemu startupowego.

W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 180 000 akcji nowej emisji serii D1, które po rejestracji podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, będą stanowiły nie więcej niż 9,04%  w kapitale zakładowym TenderHut. Cena maksymalna za jedną sztukę akcji serii D1 została ustalona na poziomie 62 zł, a emisja zostanie przeprowadzana na zasadach oferty publicznej na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego zgodnie z treścią art. 37b Ustawy o Ofercie.

W wyniku emisji akcji serii D1 TenderHut chce uzyskać wpływy na poziomie ponad 11,16 mln zł brutto, a po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji w wysokości ok. 10,81 mln zł. Środki finansowe, które zamierza pozyskać Spółka zostaną przeznaczone na: rozwój platformy venture buildingu, dalszą ekspansję zagraniczną, przeprowadzenie 4-5 akwizycji, jak również rozszerzenie oferty o kolejne własne innowacyjne produkty i usługi IT. W następnym etapie – do końca bieżącego roku – Spółka zamierza dokonać przeniesienia notowań swych akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany (główny)  GPW.

Naszym celem strategicznym jest wzrost Grupy TenderHut zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Konsekwentnie realizujemy nasze plany osiągając kolejne kamienie milowe dotyczące ekspansji zagranicznej, rozwoju organicznego w Polce i na świecie, a także konsolidacji branży IT poprzez przeprowadzanie akwizycji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Emisja akcji umożliwi nam pozyskanie kapitału na dalszy rozwój m.in. środowiska inkubacyjno – akceleracyjnego, a także na przeprowadzenie kolejnych akwizycji. To dla nas również  ważny krok prowadzący do przeniesienia notowań akcji TenderHut z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Na dużym parkiecie chcielibyśmy zadebiutować do końca 2021 roku. Wiemy, że są to plany ambitne, jednak w przypadku TenderHut –jak najbardziej realne – mówi Robert Strzelecki, założyciel i prezes TenderHut.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji serii D w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje o zasadach subskrypcji zostały zamieszczone w sporządzonym na potrzeby oferty Memorandum Informacyjnym zamieszonym na stronie internetowej TenderHut S.A.(www.tenderhut.com) oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Harmonogram oferty zakłada rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje po cenie maksymalnej wynoszącej 62 zł od dnia 13 do 21 lipca (do godz.20:00). Proces budowania Księgi Popytu na akcje zostanie przeprowadzony w dniach 15 – 22 lipca (do godz.15:30). W dniu 23 lipca do godz.12:00) Spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji oraz informację o ewentualnym podziale oferty na transze (w przypadku podziału oferty na transze zapisy w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w dniach 23 -27 lipca do godz. 20:00). Przydział akcji planowany jest nie później niż w dniu 29 lipca.

– Innowacja jest i zawsze będzie naszym znakiem rozpoznawczym, dobrze wiemy, że to ona jest gwarancją naszego sukcesu. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania nie tylko w kontekście systemów IT, ale również poprzez innowacyjne podejście do biznesu, niestandardową realizację usług, nietypowe podejście do bycia pracodawcą i nowoczesne zarządzanie firmą, ponieważ zależy nam na zachowaniu zdrowej relacji: pracownik-pracodawca-klient-inwestor. Doskonale wiemy, że naszym najcenniejszym kapitałem są nasi pracownicy, a tym co dodatkowo nas wyróżnia są nasze trwałe relacje z klientami. – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut SA.

Harmonogram Oferty Akcji serii D1:

12.07.2021 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego na stronie TenderHut oraz Firmy Inwestycyjnej – Dom Maklerski Navigator
13.07 – 21.07.2021 r.(do godz.20:00) Przyjmowanie zapisów i wpłat po Cenie Maksymalnej
15 lipca – 22 lipca
(do godz. 15:30)
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
nie później niż 23 lipca
(do godz. 12:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii D1 oferowanych w poszczególnych transzach)
23 lipca – 27 lipca (do godz. 20:00) Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze)
Nie później niż 29.07.2021 r. Dzień przydziału Akcji

 

Struktura kapitału zakładowego TenderHut S.A. na chwilę obecną wygląda następująco: Thomas Birk i spadkobiercy Martina Birka posiadają 750 000 akcji dających 41,40 proc. w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; Robert Strzelecki – współzałożyciel i prezes Grupy TenderHut ma obecnie 742 012 akcji (40,96 proc. w głosach na WZA); Mateusz Andrzejewski obecnie posiada 110 000 (6,07 proc. w głosach na WZA); Thomas Birk – 11 288 akcji i 0,62 proc. głosów na WZA; spadkobiercy Martina Birka – 6 876 akcji i 0,38 proc. na WZA, pozostali akcjonariusze posiadają 191 201 akcji, które uprawniają do 10,56 proc. głosów na WZA;

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building. W obszarze outsourcingu spółka rozbudowuje i umacnia swoją pozycję poprzez spółki SoftwareHut (systemy IT), ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Sektor laboratoryjny reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W sektorze venture building spółka rozwija startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i HRTech – Grow Uperion. W 2021 roku Spółka zadebiutowała na New Connect.