Murapol SA wykupił obligacje serii R o łącznej wartości 22,5 mln zł

0
Nikodem Iskra
Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A.

Murapol SA wykupił, zgodnie z terminem zapadalności, notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst instrumenty dłużne serii R o łącznej wartości 22,5 mln zł. Obecnie w obrocie giełdowym znajdują się obligacje Spółki serii T, U, W i Z na łączną kwotę 9,5 mln zł.

– Niemal od początku funkcjonowania giełdowego rynku Catalyst bierzemy aktywny udział w jego rozwoju, jednocześnie korzystając z możliwości związanych z finansowaniem naszej działalności z innych źródeł niż kredyty bankowe, czy dzielenie się własnością spółki z akcjonariuszami zewnętrznymi. W bieżącym roku wykupiliśmy sporą część z wyemitowanych przez nas instrumentów dłużnych. Mamy przy tym nadzieję, że kolejnymi wynikami działalności operacyjnej oraz zawsze terminowym regulowaniem zobowiązań wobec obligatariuszy, potwierdzimy zaufanie do Murapolu jako emitenta instrumentów finansowych. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Od 2010 r. Murapol wyemitował i wprowadził na Catalyst obligacje korporacyjne o wartości około 180 mln zł. W tym czasie Spółka wykupiła instrumenty dłużne znajdujące się w publicznym obrocie na kwotę blisko 170,5 mln zł. Tylko w br., poza wykupionymi dzisiaj obligacjami serii R, Murapol spłacił zobowiązania wobec obligatariuszy serii T, U, W i Z o łącznej wartości 30,5 mln zł. Ponadto spółka podjęła decyzje o nabyciu przed terminami zapadalności pozostałych instrumentów dłużnych ww. serii na sumaryczną kwotę 9,5 mln. Transakcje nabycia będą dokonywane odpowiednio w dniach: seria T – 31 stycznia 2019 r., seria U – 28 stycznia 2019 r., seria W – 22 listopada 2018 r. oraz seria Z -29 grudnia 2018 r.

W br. Spółka przeprowadziła emisje obligacji korporacyjnych na sumaryczną kwotę ponad 48 mln zł, które nie zostały wprowadzone do ASO na rynek Catalyst. Łącznie poza rynkiem giełdowym znajdują się instrumenty dłużne Murapol SA o wartości nieco ponad 121 mln zł.