Najem prywatny ostatni raz z możliwością rozliczenia kosztów – warto skorzystać ze skali podatkowej

Piotr Juszczyk inFakt
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt

Rok 2022 jest ostatnim, w którym przychody z prywatnego najmu lokalu można rozliczyć na zasadach ogólnych. Od 2023 r. będzie to możliwe tylko na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Ryczałt a skala

W przypadku ryczałtu należny podatek jest wyliczany od wysokości przychodu. Koszty ponoszone przez przedsiębiorcę nie wpływają na podstawę opodatkowania, a tym samym na ostateczną wysokość podatku. Jego stawka przy najmie wynosi 8,5%, a po przekroczeniu progu przychodu na poziomie 100 tys zł. rocznie – 12,5%.

Skala podatkowa stała się w tym roku atrakcyjnym sposobem opodatkowania. Kwota wolna od podatku wynosi na niej obecnie 30 000 zł, a kolejne 90 000 zł. jest opodatkowane stawką w wysokości 12%. Dopiero po przekroczeniu granicy dochodu na poziomie 120 000 zł podatek wynosi 32%. Dodatkowo na skali podatkowej możemy obniżyć podstawę opodatkowania, czyli przychód, o poniesione koszty. W konsekwencji dla wielu podatników ta metoda rozliczania z fiskusem jest atrakcyjniejsza.

Zmiana jeszcze możliwa

Warto, aby podatnik przeanalizował, czy w tym roku nie poniósł już jakichś wydatków związanych z lokalem będącym przedmiotem najmu. Być może ma plan na przeprowadzenie w nim remontu. Jeśli chciałby to zrobić w przyszłym roku, to niestety nie będzie mógł uwzględnić tych wydatków w kosztach. W tej sytuacji może więc warto zakupić środki na remont jeszcze w ostatnich dniach 2022 roku i w ten sposób obniżyć podstawę opodatkowania.

Podatnicy na początku roku mogli nie zauważyć korzystnych zmian, jakie zaszły w skali podatkowej. Kontynuowali rozliczanie najmu na ryczałcie, gdyż taką metodę stosowali również w latach poprzednich. Warto pamiętać, że przepisy pozwalają jeszcze w tym roku na zmianę formy opodatkowania i przejście na skalę. Wystarczy po zakończonym roku podatkowym 2022 ująć najem w PIT-36 zamiast w PIT-28. W PIT-36 oprócz przychodów z najmu należy ująć także poniesione koszty. W ten sposób opodatkowany będzie tylko dochód.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt