Nastroje konsumentów w Polsce poprawiają się

polacy ludzie

Coraz mniej respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Rośnie też odsetek osób, które deklarują, że są w stanie oszczędzać z bieżących dochodów.

Tak optymistyczne wyniki znalazły się w najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego co kwartał przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

– Nastroje konsumentów są w trendzie wzrostowym. Jednak utrzymanie go nie jest przesądzone – wskazuje dr Sławomir Dudek, ekonomista SGH i współautor badania.

Maleją obawy przed bezrobociem. Ale „daleko nam do poziomów, gdy koniunktura była bardzo dobra”

W edycji badania zrealizowanej w trzecim kwartale 2023 r. uwagę zwraca m.in. spadek liczby respondentów oczekujących wzrostu bezrobocia w kolejnych miesiącach. Takiego scenariusza obawia się 42 proc. ankietowanych, podczas gdy w drugim kwartale ich odsetek sięgnął 53 proc., a przed rokiem – 60 proc.

– Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na poziomie około 5 proc. Oznacza to, że pomimo obaw związanych ze spowolnieniem gospodarczym mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie – mówi Marcin Czugan, prezes ZPF. – Pewność utrzymania miejsc pracy wpływa też na poprawę ocen sytuacji finansowej gospodarstw domowych – dodaje.

Widać to m.in. w danych poświęconych obsłudze zobowiązań finansowych. Według badania 55 proc. respondentów spodziewa się, że terminowa spłata zobowiązań (np. rat kredytów i pożyczek) nie będzie sprawiać im problemów. Przed rokiem odsetek optymistów w tym zakresie wynosił 47 proc.

Dodatkowo, lepsze nastroje wśród Polaków potwierdza również fakt, iż 55 proc. ankietowanych deklaruje, że ma nadwyżki finansowe i jest w stanie oszczędzać z bieżących dochodów – ich odsetek wzrósł o 4,5 pkt. proc. r/r.

Wśród powodów wzrostu optymizmu konsumentów dr Sławomir Dudek wskazuje m.in. doniesienia o spadku inflacji oraz analizy mówiące o tym, że spowolnienie gospodarcze w tym roku może nie być tak głębokie, jak pierwotnie prognozowano.

– Z drugiej strony daleko nam do poziomów, gdy koniunktura była bardzo dobra – zauważa ekonomista.

Barometr Rynku Consumer Finance w górę. Co to oznacza?

Efektem badania ZPF i IRG SGH jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF). W trzecim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 97 pkt. Oznacza to, że wzrósł on o 2,7 pkt. k/k. To jednocześnie czwarty kwartał z rzędu, gdy odczyty BRCF idą w górę.

ZPF - BRCF Q3 2023

Należy jednak zwrócić uwagę, że chociaż widać wyraźny trend wzrostowy, to jednak wartość barometru pozostaje na poziomie poniżej 100 pkt. Tymczasem w okresie przed pandemią przekraczała ona nawet 110 pkt.

Barometr Rynku Consumer Finance – o projekcie

„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. Jest prowadzone za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury.

Efektem badania jest m.in. wskaźnik BRCF – pokazuje on aktualne nastroje konsumentów, pozwalające przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań.