NBP nie zmienił stóp procentowych

giełda forex

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego było posiedzenie Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła ustawienia polityki pieniężnej bez zmian. Taką decyzję podjęto pomimo faktu, że wzrost inflacji w maju (według szacunków międzyrocznych) sięgał 4,8%. Jednak zdaniem większości przedstawicieli banku centralnego inflacja powinna ponownie zacząć zwalniać. Przeciwko podwyższeniu stóp przemawia również całkiem silna polska waluta.

Założeń polityki pieniężnej nie zmienił również Europejski Bank Centralny. Podstawowa stopa procentowa pozostała na poziomie 0%, stopa kredytowa na 0,25%, a depozytowa na -0,5%. EBC będzie kontynuować programy, które zapewniają płynność finansową na rynkach strefy euro. Polityka pieniężna w strefie euro nie uległa zmianie i jest mała szansa, aby w najbliższym czasie do tego doszło. Według EBC, w tym roku PKB w strefie wzrośnie o 4,6%, a inflacja o 1,9%. W kolejnym roku prognozowany jest wzrost PKB o 4,7%, a inflacji o 1,5%.

W tym tygodniu złoty nieco się osłabił i w piątek rano jego kurs wynosił 4,47 PLN/EUR. To osłabienie może być wynikiem korekty technicznej po silnym umocnieniu, które rozpoczęło się na przełomie marca i kwietnia. Kurs eurodolara w tym tygodniu również nie zmienił się mocno i pod koniec tygodnia wynosił 1,218 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA