New World Resources zanotował stratę w wysokości 57 mln euro, prawie 8-krotnie mniejszą rdr dzięki obniżeniu kosztów

0

Spółka New World Resources Plc zanotowała przychody za pierwsze półrocze 2014 r. w wysokości 346,34 mln euro; to spadek o 20 proc. rdr.

Strata z działalności kontynuowanej wyniosła po I poł. niecałe 57 mln zł. To mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy było to niemal 400 mln euro.

– Pomimo że zanotowaliśmy stratę wynoszącą niemal 57 milionów euro za sześć miesięcy, licząc do końca czerwca 2014 r. (co jest odpowiednikiem straty podstawowej wynoszącej 0,22 euro na akcję), jest to znaczna poprawa w wynikach w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r., w którym odnotowaliśmy podstawową stratę z działalności kontynuowanej wynoszącą 1,52 euro na akcję – wyjaśnił prezes NWR Gareth Penny w komunikacie. – Stanowi to świadectwo naszych nieustannych wysiłków na rzecz obniżania kosztów i ujednolicania działalności. Gotówkowe jednostkowe koszty wydobycia zostały obniżone o 24 proc. do 64 euro za tonę (19 proc. przy stałym kursie walutowym), a ponadto jesteśmy 6 miesięcy do przodu z osiągnięciem celu, którym jest uśrednienie kosztów wydobycia na poziomie nieznacznie odbiegającym od kwoty 65 euro do końca tego roku (włączając w to kopalnię Paskov).

Spółce udało się obniżyć koszty o 36 proc. do 299 mln euro.

Średnia zrealizowana przez NWR cena węgla koksującego była na poziomie 87 euro za tonę, to spadek o 15 proc. Średnia zrealizowana cena węgla energetycznego w wysokości 58 euro za tonę, czyli o 4 proc. więcej.

Sprzedaż węgla przez firmę dzieli się na: węgiel koksujący – 63 proc. i węgiel energetyczny – 37 proc. sprzedaży.

NWR po I półrpoczu br. miała także zapasy węgla na poziomie 858kt, czyli p 14 proc. rdr.