Nie zanosi się na zmiany w polskiej polityce pieniężnej

0
giełda forex

W ostatnich dniach ważnym wydarzeniem makroekonomicznym w Polsce było posiedzenie Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło ono żadnych znaczących zmian. Główna stopa procentowa pozostała na poziomie 1,50%, a wypowiedzi NBP świadczą o tym, że w tym roku stopy nie zostaną podwyższone.

Spowolnienie gospodarcze w strefie euro oraz czwartkowe posiedzenie EBC w połączeniu ze słabą inflacją konsumencką w Polsce są mocnymi argumentami dla NBP, aby nie wprowadzać zmian stóp procentowych. Nieznaczne zmiany nastąpiły jednak w nowej prognozie makroekonomicznej, w której NBP przewiduje wolniejszą inflację i trochę szybszy wzrost PKB. Jeśli chodzi o PKB, to do szybszego wzrostu przyczynią się prawdopodobnie większe wydatki rządowe (ekspansja fiskalna) partii rządzącej, związane ze zbliżającymi się jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce.

W minionym tygodniu odbyło się również posiedzenie EBC. Tu zaskoczeniem było ogłoszenie trzeciego etapu programu TLTRO. W ramach tego projektu pożyczek dla europejskich banków ma zostać zapewniona płynność w europejskim sektorze bankowym. Szanse na zaostrzenie polityki pieniężnej są w strefie euro mało realne, co potwierdzają dane i prognozy makroekonomiczne.

Kurs złotego w ubiegłym tygodniu prawie się nie zmienił. W stosunku do euro polska waluta była na poziomie 4,31 EUR/PLN. Kurs eurodolar wynosił 1,12.

AKCENTA CZ a.s.