Niemieckie służby bezpieczeństwa monitorują ruchy „antycovidowe”

grypa covid

Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji (BFV) rozpoczął monitorowanie grup związanych z propagowaniem teorii spiskowych dotyczących COVID-19, które „kwestionują legalność państwa”. Niemcy są kolebką jednego z najbardziej radykalnych ruchów sprzeciwiających się „zamykaniu gospodarki”, a publiczne wiece przeciwko restrykcjom epidemiologicznym odbywają się niemal co tydzień. Przyciągają one specyficzną mieszankę uczestników, w tym przeciwników szczepionek, zwolenników teorii spiskowych oraz skrajnie lewicowych i prawicowych partii.

W ostatnich miesiącach demonstracje przeciwko działaniom blokującym gospodarkę przybierały masowy i niekiedy brutalny charakter. Uczestniczyli w nich również członkowie największej niemieckiej skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), a także antysemickiego ruchu Reichsbürger i zwolennicy Selbstverwalter – niemieckiego odpowiednika ruchu amerykańskich suwerennych obywateli. Niektóre z tych grup skupiają się wokół nowego jądra antyrządowego, które określane jest jako ruch Querdenker.

Termin Querdenker oznacza „myślicieli alternatywnych” (nie podążających z głównym nurtem), zaś ruch reprezentuje nową kategorię antyrządowej aktywności. Jego sympatycy nie są zwolennikami skrajnie lewicowej, prawicowej ani motywowanej religijnie wojowniczości. Ponad 90% sympatyków Querdenkera to osoby w wieku ponad 30 lat, a średni wiek wynosi prawie 50 lat. Ponad 2/3 tych osób należy do klasy średniej, natomiast w równej proporcji głosują one na skrajnie lewicowe bądź skrajnie prawicowe partie. Według badań socjologicznych wśród wyznawców Querdenkera dominuje ksenofobia i negatywne nastawienie wobec muzułmanów.

Autorzy: radca prawny Robert Nogacki, dr Marek Ciecierski
Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Źródło: Portal intelNews.org z 29.04.2021 r.