Nowa prognoza kursu korony norweskiej

0

Ebury, firma oferująca rozliczanie transakcji walutowych, kontynuuje analizę skandynawskich walut. Czas na koronę norweską. Spodziewane kursy na koniec roku to: USD/NOK 7,95; EUR/NOK 9,20 oraz NOK/PLN 0,46.

W grudniu ubiegłego roku kurs pary EUR/NOK wzrósł do okolic 10, tym samym korona względem euro był najsłabsza od dziewięciu lat. Walucie Norwegii jednak sprzyjał gwałtowny wzrost światowych cen paliw, od których w znacznej mierze zależy jej kurs. Od tamtego momentu korona norweska doświadczyła aprecjacji o 5%, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie walut gospodarek G10. Nasz pogląd sugerujący, że wyprzedaż korony norweskiej w tamtym okresie była przesadna, tym samym okazał się słuszny.

Kurs EUR/NOK (sierpień ’17-sierpień ’18)

Kurs EUR/NOK (sierpień'17-sierpień'18)Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 23/08/2018

Ostatnim miesiącom towarzyszył stabilny wzrost światowych cen ropy naftowej, który stanowił znaczące wsparcie dla korony norweskiej. Nie jest to zaskakujące, zważywszy na to, że eksport surowca stanowi ok. 2/3 dochodów Norwegii z handlu zagranicznego. Ceny ropy naftowej rosną nieprzerwanie od czerwca 2017 roku. Od tego czasu koszt baryłki Brent wzrósł o 60% (obecnie wynosi ok. 75 USD). W ostatnim kwartale ubiegłego roku kurs korony był nieco oderwany od trendu zmian światowych cen paliw, od których wcześniej w istotnym stopniu zależał kurs waluty. Wygląda na to, że od maja historyczna korelacja powróciła, zakładamy, że wzrost cen paliw będzie nadal wspierał walutę Norwegii.

Kurs NOK/USD oraz cena baryłki ropy naftowej Brent

Kurs NOK-USD oraz cena baryłki ropy naftowejŹródło: Thomson Reuters Datastream Data: 23/08/2018

Koronę norweską wspierał również wzrost inflacji. Nagłe przyspieszenie wzrostu dynamiki cen w Norwegii skłoniło krajowy bank centralny (Norges Bank) do zasygnalizowania gotowości do pierwszej od 2011 roku podwyżki głównej stopy procentowej. W marcu Norges Bank zasugerował, że najpewniej podniesie stopy wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Natomiast podczas spotkania w czerwcu bank centralny zaprezentował szczegółowy plan na nadchodzące kwartały. Decydenci twierdzą, że „przy obecnej ocenie perspektyw gospodarczych i ryzyka, referencyjna stopa procentowa zostanie podniesiona najpewniej we wrześniu 2018”. Ostatnie komunikaty sugerują, że w przyszłym roku bank centralny może zdecydować się nawet na dwie podwyżki stóp procentowych.

Czytaj również:  Afryka – rynek przyszłości dla polskich firm, lecz obarczony licznymi ryzykami

Gospodarka Norwegii rośnie w przyzwoitym poziomie, niemniej należy wspomnieć, iż w pierwszym kwartale 2018 roku ekspansja w ujęciu rocznym wyniosła zaledwie 0,3%. Dane makroekonomiczne dla drugiego kwartału były dość mieszane – w końcówce pierwszej połowy bieżącego roku aktywność gospodarcza w Norwegii wyraźnie spowolniła. W czerwcu wskaźnik aktywności biznesowej PMI dla norweskiego sektora przemysłowego spadł poniżej poziomu 50, co oznacza, że po raz pierwszy od ponad roku sektor doświadczył skurczenia. Z kolei sprzedaż detaliczna odnotowała czwarty największy spadek w ujęciu miesięcznym w całym XXI wieku. Te niepokojące sygnały mogą sugerować, że wewnętrzna aktywność gospodarcza w Norwegii zaczyna zwalniać.

Sprzedaż detaliczna w Norwegii (2013-2018)

Sprzedaż detaliczna w NorwegiiŹródło: Thomson Reuters Datastream Data: 23/08/2018

Prognozy Ebury

Mimo dość słabych informacji z gospodarki, bazując na dynamice cen, która przekracza cel inflacyjny, Norges Bank wydaje się pozostawać na kursie zmierzającym do podwyżki stóp procentowych we wrześniu. W tym kontekście kluczowa wydaje się również marcowa decyzja o obniżeniu celu inflacyjnego, która może przyspieszyć tempo podwyżek w następnym roku. Perspektywa bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej i dalszego wzrostu cen ropy naftowej powinna wspierać koronę. Oczekujemy zatem wyraźnego umocnienia norweskiej waluty względem euro. Nasze prognozy na koniec roku: USD/NOK 7,95; EUR/NOK 9,20 oraz NOK/PLN 0,46.

Analitycy Ebury: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk