Obowiązujące prawo nie jest dostosowane do sharing economy

0

Komisja Europejska jasno wypowiedziała się o korzyściach płynących z nowych usług, platform i działalności sharing economy. Wskazuje na potrzebę uregulowania nowych form działania, dając zielone światło dla ustawodawstwa krajowego. Zwraca uwagę na pewne aspekty, które są kluczowe zarówno w kontekście wspólnym dla rynku europejskiego, jak i każdego prawodawstwa wewnątrz kraju. Komisja Europejska mówi jasno o korzyściach płynących z nowej gałęzi gospodarki.

– Ekonomia współdzielenia jest istotnym elementem, który ma wzrostową tendencję i wpływa na innowacyjność gospodarek – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji – Jest korzystna dla budżetu państwa i wzrostu PKB, jednak KE wspomina o odpowiedzialności konsumentów i osób świadczących takie usługi. Uregulowanie tych kwestii pozostaje po stronie polskiego prawodawcy – niewątpliwie należy stworzyć te ramy. Nasze obowiązujące przepisy prawne są niedostosowane do tak nowoczesnych technologii. Prawo nie nadąża za rozwojem usług w oparciu o usługi cyfrowe – dodał Pączka.

Czytaj również:  GPW w dół. Światowe spowolnienie na horyzoncie?