Obraz polskiego managera. Czy płeć ma wpływ na sposób zarządzania?

0

Dane najnowszego raportu na temat kadry zarządzającej pt. „Obraz polskiego managera”* potwierdzają, że płeć nie wpływa na sposób zarządzania. Aby osiągnąć sukces zawodowy ważniejsze jest dopasowanie do kultury organizacyjnej oraz osobisty potencjał i reputacja.

Firma Assessment Systems Poland przebadała 3542 polskich*, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale. Są to osoby wykształcone, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, podobnych kompetencjach, skupione na karierze zawodowej i obracające się
w podobnych kręgach.

Badania nie wykazały istotnych różnic w osobowości i stylu zarządzania managera kobiety i managera mężczyzny. Niezależnie od płci, polski manager jest bardzo dobrze wykształcony i ma wysokie kompetencje zawodowe. Osoby w tej grupie mają podobne ambicje i świadomie budują swoją karierę. Raport wskazuje, że kobiety i mężczyźni mają podobne zawodowe zdolności umysłowe i emocjonalne. Większość cech osobowości występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn na tym samym poziomie. – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland

Różnice w cechach osobowości kobiet i mężczyzn

Na podstawie kwestionariusza osobowości HPI zmierzono skalę stabilności, ambicji, towarzyskości, wrażliwości interpersonalnej, systematyczności, dociekliwości i otwartości na wiedzę. Mediana wyników badania pokazuje, że nieznaczne różnice występują jedynie na skali dociekliwości (skala odpowiada za wyobraźnię ciekawość i potencjał twórczy)
i ambicji (inicjatywa, współzawodnictwo i potencjał twórczy). Mężczyźni na skali dociekliwości plasują się w ok. 31 percentylu a kobiety w ok. 26 percentylu. Natomiast
na skali ambicji panowie plasują się w ok. 58 percentylu a panie w ok. 48 percentylu. Kobiety natomiast są bardziej otwarte na wiedzę – czyli są bardziej zorientowane
na osiągnięcia oraz bycie na bieżąco w sprawach naukowych, biznesowych niż mężczyźni. Panowie na skali otwartości na wiedzę plasują się w ok. 60 percentylu a kobiety w ok. 73 percentylu).

Motywatory a płeć

Na motywację ma przede wszystkim wpływa nasz wewnętrzny system wartości – nasze głębokie, ukryte „Ja”. Badana grupa porusza się w podobnym środowisku więc wykazuje zbliżone wartości, preferencje i motywatory. Mediana wyników badania pokazuje,
że mężczyźni nieco większą uwagę przywiązują do sfery finansowej (mężczyźni na skali finansów plasują się w ok. 63 percentylu a kobiet w ok. 45 percentylu). Przywiązują również większą uwagę do statusu, osiągnięć i posiadanie wpływu w otoczeniu zawodowym, za którą odpowiada skala władzy. Panowie plasują się na niej w okolicach
60 percentyla podczas gdy panie są w ok. 45 percentylu. Kobiety zaś są nieznacznie wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne z obwiązującymi zasadami,
czy regulaminem oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu a kobiety w ok. 55 percentylu). Kobiety przywiązują także większą uwagę
do wyglądu przedmiotów i mają nieco bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki są w okolicach 60 percentyla a mężczyzni nieco niżej
– w ok 48 percentylu.

Czytaj również:  W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Konieczne kreowanie odpowiedniej polityki migracyjnej i walka z uprzedzeniami

Wykolejacze kariery polskich managerów