Od 2019 r. wartość emitowanych obligacji skarbowych w Polsce powinna wzrosnąć

forex giełda

Publikacja listopadowych danych makroekonomicznych powinna wspierać krajowy rynek długu. Zarówno czynniki globalne, jak i krajowe powinny w najbliższych dniach ciążyć złotemu.

Ostatni tydzień przyniósł spadki krzywych dochodowości dla obligacji i kontraktów IRS. Dochodowości 2-letnich papierów spadły poniżej 1,5%, a 10-letnich poniżej 3%. Powodem umocnienia rynku były czynniki krajowe i globalne. W kraju okresowo spadła podaż papierów skarbowych (na piątkowej aukcji zamiany sprzedano papiery za 4,4 mld PLN), a spadek ścieżki inflacyjnej w listopadzie do 1,3% r/r wzmocnił scenariusz RPP zakładający długoterminowy brak zmian stóp procentowych. Z kolei na świecie opadły obawy przed podwyżkami stóp w USA i jednocześnie wzrosły oczekiwania na wolniejszą „normalizację” polityki monetarnej w strefie euro.

Czynniki okołorynkowe wciąż sprzyjają wycenom obligacji. Od strony fundamentalnej trudno znaleźć argumenty za przeceną. Pozytywny wpływ na krajowy rynku długu może mieć publikacja krajowych danych makroekonomicznych za listopad. Prawdopodobny jest m.in. słabszy odczyt produkcji przemysłowej (PKO: 1,4% r/r), na skutek spowolnienia gospodarki europejskiej i mniejszej liczby dni roboczych. Potwierdzeniem może być publikacja PMI dla Polski z początku miesiąca, pokazująca spadek wskaźnika poniżej 50 pkt. Częściowo ten efekt będzie neutralizowany przez dane nt. płac w sektorze przedsiębiorstw i sprzedaży detalicznej (PKO: odpowiednio 6,7% r/r i 5,7% r/r). Wspomniane dane w połączeniu z niskimi odczytami inflacji dają argumenty za długoterminowym utrzymywaniem stóp procentowych bez zmian.

Problem w tym, że rynek wycenia już scenariusz podwyżki stóp NBP o 25 pb. w perspektywie dwóch lat z prawdopodobieństwem nieznacznie przekraczającym 50%. Aby zatem krzywe mogły dalej spadać niedługo konieczne stanie się zakładanie obniżek stóp, co jest mało prawdopodobne (widać asymetryczne ryzyko ich podwyżki). Na początku 2019 r. wzrośnie też podaż papierów, a głównym czynnikiem wspierającym wyceny może być jeszcze poprawa oceny kredytowej Polski i spadek wysokich ASW (w 10-letnim sektorze jest to 35-40 pb.).

Dodatkowo w środę Fed podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, wycenianym przez rynek, jest podwyżka stóp o 25 pb. (dla stopy funduszy federalnych do 2,25-2,50%). Rynek wycenia w 2019 r. podwyżkę stóp o kolejne 25 pb. Mimo, że w ostatnim czasie narosły obawy przed spowolnieniem gospodarki amerykańskiej i w efekcie pojawiły się oczekiwania na bliski koniec cyklu, to jednak dane makroekonomiczne pozostają mocne. W oficjalnej komunikacji FOMC wskazuje na wzrost podstawowej stopy do 3,1% w przyszłym roku. Nawet uwzględniając wypowiedzi członków Komitetu i ewentualną korektę w dół oczekiwań odnośnie wysokości stóp w kolejnych latach, to i tak scenariusz rynkowy wydaje się bardzo łagodny.

Reasumując, mimo pozytywnego sentymentu rentowności 2-letnich obligacji powinny powrócić powyżej 1,50%, a 10-letnich powyżej 3,0% w najbliższych tygodniach.

Wykres dnia: Od początku 2019 r. wartość emitowanych obligacji skarbowych w Polsce powinna wzrosnąć (mld PLN).

Od początku 2019 r. wartość emitowanych obligacji skarbowych w Polsce powinna wzrosnąć
Źródło: Thomson Reuters

Autor / Źródło: Mirosław Budzicki / PKO Bank Polski