Prognozy na 2019 r. – spowolnienie gospodarcze i niepewność na rynkach finansowych

0