Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu – informacje, które warto znać

wypadek

W wyniku kolizji drogowej lub wypadku często dochodzi nie tylko do fizycznych uszkodzeń pojazdu, ale również do subtelniejszej, ale równie istotnej straty – utraty wartości handlowej. Warto zdawać sobie sprawę, że poszkodowani mają prawo ubiegać się o odszkodowanie za ten rodzaj straty, choć niewielu jest świadomych tego faktu. W niniejszym artykule przyjrzymy się, kiedy i jak można starać się o rekompensatę za utratę wartości handlowej pojazdu, oraz co zrobić, by proces ten przebiegł sprawnie.

Kiedy można wnioskować o odszkodowanie za utratę wartości handlowej?

Najważniejszą kwestią jest zrozumienie, że utrata wartości handlowej pojazdu nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka. Dlatego ważne jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela po każdym wypadku, nawet jeśli uszkodzenia pojazdu wydają się niewielkie. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie informują poszkodowanych o możliwości ubiegania się o odszkodowanie za utratę wartości handlowej, co sprawia, że wiele osób przegapia tę szansę. 

Warunki uzyskania odszkodowania za utratę wartości handlowej

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu można uzyskać głównie w przypadku:

  • młodszego rocznika pojazdu

Zazwyczaj dotyczy to pojazdów młodszych niż 5 lat, gdzie wartość rynkowa ma większe znaczenie.

  • pierwszej szkody na elemencie metalowym 

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej odnosi się przede wszystkim do sytuacji, gdzie doszło do pierwszej szkody na elemencie metalowym, co może wpływać na integralność strukturalną pojazdu.

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie za utratę wartości handlowej?

Podczas składania wniosku o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu, istotne jest dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji. Wartościowe dane obejmują:

  • dokładny opis zdarzenia

Precyzyjny opis wypadku, w tym data, godzina, miejsce oraz wszelkie inne szczegóły mające wpływ na utratę wartości.

  • dowód zgłoszenia szkody

Potwierdzenie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, najlepiej w formie pisemnej, aby móc udowodnić, że problem został zgłoszony.

  • opinia rzeczoznawcy

Jeśli to możliwe, dołączenie opinii rzeczoznawcy, który dokładnie ocenił zakres uszkodzeń oraz określił utratę wartości handlowej. 

Jak oblicza się odszkodowanie za utratę wartości handlowej? 

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej oblicza się na podstawie różnicy między wartością rynkową pojazdu przed wypadkiem a jego wartością po naprawie. Istotnym czynnikiem jest także wiek pojazdu, przebieg oraz ewentualne historie kolizji czy napraw.

Podsumowanie

Utrata wartości handlowej pojazdu to istotny aspekt, który często pozostaje niedoceniony przez poszkodowanych. Warto zdawać sobie sprawę, że istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za ten rodzaj straty, jednak wymaga to precyzyjnego zgłoszenia szkody i dostarczenia niezbędnych dokumentów. Pomimo braku informacji ze strony ubezpieczycieli, poszkodowani powinni być świadomi swoich praw i działać w celu uzyskania należnej rekompensaty.