Przedsiębiorcy ocenili projekt ustawy o sygnalistach

zmiany w przepisach prawo

Business Centre Club przeprowadziło wśród przedsiębiorców ankietę na temat przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o ochronie sygnalistów, której większość przepisów stanowi implementację dyrektywy 2019/1937.

Wyniki ankiety opracowanej przez BCC pokazują, że w większości poruszanych zagadnień opinie ankietowanych znacząco się różnią, co może świadczyć o braku pogłębionej wiedzy na ten nowy w polskim prawie temat.

Na pytanie: Czy jesteś za tym, aby podmiot prawny mógł rozpoznawać anonimowe zgłoszenia od sygnalisty? Ankietowani odpowiedzieli 50:50. Analogiczne wyniki uzyskano w przypadku pytania: Czy sygnalista powinien mieć prawo zgłoszenia naruszenia prawa do Rzecznika Prawa Obywatelskich bez wyczerpania procedury wewnętrznej w podmiocie prawnym, w którym istnieje podejrzenie naruszenia prawa? Połowa ankietowanych wskazała też, że sankcje za naruszanie praw sygnalistów powinny być cywilne.

W trybie autopoprawki Rząd zmienił przepisy w stosunku do wersji projektu z dnia 26 lutego 2024 r. Przede wszystkim obniżono wysokość odszkodowania przysługującego sygnaliście, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych z dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku do jednokrotności takiego wynagrodzenia.

-Tak wysokie minimalne odszkodowanie, które było przewidziane w projekcie tej ustawy w poprzedniej wersji było rozwiązaniem niespotykanym dotychczas w polskim systemie prawnym. Sankcja ta, która mogła spotkać przedsiębiorców była oderwana od realnej szkody, jaką mógłby ponieść sygnalista.podsumowuje Artur Rycak – ekspert prawa pracy BCC, Przewodniczący Komisji Pracy BCC.

Link do wyników ankiety:

Głos przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o ochronie sygnalistów.