One2tribe z silnym wzrostem przychodów i zysku EBITDA w 2023 roku. Spółka stawia na AI i ekspansję zagraniczną

Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA
Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA

Notowana na NewConnect spółka technologiczna One2tribe w całym 2023 r. zanotowała prawie 13,4 mln zł jednostkowych przychodów netto, co stanowi wzrost o blisko 43 proc. względem poprzedniego roku. Spółka również znacząco zwiększyła zysk EBITDA o 35 proc. do poziomu 2,3 mln zł, przy 55 tys. zł zysku, na który kluczowy wpływ miała amortyzacja wynikająca z połączenia Spółek. Bazując tylko na podpisanych kontraktach, planowane przychody One2tribe w 2024 r. wyniosą ok. 11 mln zł. Aktualnie Spółka realizuje płatne projekty pilotażowe dla dużych międzynarodowych firm z ogromnym potencjałem na stałą współpracę.

– Prezentowane wyniki finansowe świadczą o stabilnym wzroście naszej firmy w oparciu o przyjęty model biznesowy. Zanotowaliśmy zarówno znaczący wzrost przychodów, jak też EBITDA, co jest szczególnie istotne w przypadku takich spółek technologicznych, jak nasza. Zysk netto został zaburzony przez kwotę amortyzacji, która jest pochodną poniesionych wieloletnich nakładów na platformę technologiczną Tribeware oraz wartości godziwej przejętej One2tribe Sp. z o.o. w procesie połączenia spółek. Stopniowo budujemy swoją przewagę technologiczną i pozyskujemy kolejnych klientów z dużym naciskiem na ekspansję zagraniczną. Naszym celem jest realizacja założeń finansowych przyjętych w strategii rozwoju, co oznacza to wzrost na poziomie minimum 50 proc. r/r. pod kątem przychodu do końca roku 2024 – informuje Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA. – Był to pierwszy rok, w którym możliwe jest pokazanie wartości przyjętego modelu biznesowego One2tribe, szczególnie w kontekście porównania z historycznymi wynikami – dodaje Sosnowski.

Przychody One2tribe są generowane przez kilka segmentów działalności, których głównym punktem wspólnym jest innowacyjna platforma Tribeware, służąca do zarządzania wydajnością w dużych zespołach pracowniczych. Obecnie korzysta z niej ponad 80 000 użytkowników na 7 rynkach, z największą organizacją liczącą ponad 20 000 pracowników. Tribeware wykorzystuje najnowsze technologie z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, wzbogacone o elementy psychologii behawioralnej oraz mechanizmy grywalizacji. Dodatkowo, platforma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie kampanii motywacyjnych dla użytkowników, co przynosi znaczącą wartość dla firm, umożliwiając im precyzyjne definiowanie celów i zadań dla pracowników oraz elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy z kolei mają możliwość rozwijania swoich kompetencji przy wsparciu platformy i są dodatkowo motywowani poprzez nagradzanie za wykonane zadania. Prowizja od usług dodatkowych, w tym obsługi kampanii motywacyjnych, oprócz modelu SaaS, stanowi kluczowe źródło przychodów dla One2tribe.

W ubiegłym roku One2tribe SA ogłosiła nową strategię rozwoju, koncentrującą się na maksymalnym wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji we wszystkich procesach w organizacji oraz ekspansji na rynki zagraniczne. Cele finansowe do końca tego roku zakładają osiągnięcie 50 proc. przychodów  ze sprzedaży licencji Tribeware z rynków międzynarodowych, dzięki kampanii outbound oraz wzrostu wszystkich przychodów Spółki o 50 proc. r/r przy niezmiennie dodatniej EBITDA.

– Końcówka ubiegłego roku oraz początek obecnego to okres wytężonej pracy naszego zespołu nad rozpoczęciem nowych projektów. Realizujemy działania pilotażowe dla dużych, międzynarodowych firm m.in. dla sieci stacji paliw, kilku sieci retail czy contact center. Nie są to jeszcze podpisane umowy, dlatego na tym etapie nie komunikowaliśmy naszych aktywności. Mierząc efekty, które już teraz wypracowaliśmy dla potencjalnych klientów, widzimy bardzo duży potencjał finalizacji. Wraz z rozpoczęciem 2024 r. nasz backlog przychodów z istniejących kontraktów i umów wynosi co najmniej 11 mln zł. Mając na względzie wielkość samych projektów pilotażowych, każda nowa współpraca będzie miała istotny wpływ przychodowy dla spółki – komentuje Wojciech Ozimek, wiceprezes One2tribe.

Spółka rozwija swoją platformę Tribeware o funkcjonalności wspierane przez sztuczną inteligencję. Jednym z ostatnich osiągnięć jest nowe narzędzie wspierające trenerów, edukatorów i menadżerów w przygotowywaniu treści szkoleniowych. Rozwiązanie wprowadzone zostało m.in. w austriackim oddziale Sanofi. Wykorzystując bazę specjalistycznych materiałów medycznych opartych o tekst, grafikę, dźwięk dla jednej z terapii przygotowany został program zmiany (w kilku językach) skierowany do przedstawicieli medycznych. Wdrożenie zrealizowane przez One2tribe pozwoliło znacząco skrócić czas projektu oraz obniżyć koszty klienta.

Nasza platforma Tribeware jest niezwykle rozbudowanym produktem, który od lat jest wspierany  przez własne narzędzia AI. Niewątpliwie ostatni skok technologiczny przyczynił się do przyspieszenia efektów naszej pracy, jednak nie zmieniliśmy naszego podejścia. Rozwijając znaczenie wcześniej projekty oparte o narzędzia sztucznej inteligencji, mamy dużą przewagę nad konkurencją i chcemy to umiejętnie wykorzystać. Kluczowe w tym momencie jest dla nas zwiększenie nakładów na strukturę sprzedaży oraz promocję usług i samego produktu na rynkach międzynarodowych. Na ten cel chcemy przeznaczyć znaczne środki z dodatkowego finansowania – dodaje Wojciech Ozimek.

18 marca zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził do obrotu na rynku NewConnect 45 556 560 akcji serii C One2tribe S.A. w ramach emisji połączeniowej, stanowiących ok. 82,50 proc. wszystkich akcji Spółki. Zarząd informuje, że dołoży wszelkich starań, aby możliwie jak najsprawniej doszło do wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych akcji.