Oświetlenie stanowisk pracy: Jak przestrzegać norm latem?

0

Gdy za oknem świeci słońce, a dni należą do najdłuższych w roku, naturalnym odruchem jest gaszenie światła. Jednak czy z punktu widzenia norm oświetleniowych jest to dopuszczalne? Skąd mieć pewność, że wyłączenie lamp nie sprowadzi na pracowników zagrożenia i nie stanie się podstawą do zarzutów ze strony Inspekcji Pracy?parametry oświetleniowe wymagane dla stanowisk, na których wykonuje się takie zadania, jak: pisanie ręczne, na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury, są niezmienne w ciągu roku

Choć oświetlenie sztuczne wykorzystywane jest w pomieszczeniach komercyjnych niezależnie od pory roku, latem wygasza się je dużo częściej. Według ankiety przeprowadzonej wśród pracowników biurowych przez jednego z producentów opraw oświetleniowych, zimą pozostają one włączone przez ponad 6 h / dzień w 72% przypadków. Wiosną i latem oświetlenie sztuczne działa przez ¾ czasu pracy zaledwie w co trzecim biurze. Choć zgaszenie lamp, gdy światło dzienne jest wystarczające, jest naturalnym, korzystnym z punktu widzenia oszczędności i ekologii odruchem, powstaje pytanie – na jakiej podstawie można stwierdzić, czy warunki oświetleniowe po ich wyłączeniu spełniają wymagania normatywne?

Parametry, normy i pomiary

Według normy PN-EN 12464-1:2012, parametry oświetleniowe wymagane dla stanowisk, na których wykonuje się takie zadania, jak: pisanie ręczne, na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury, są niezmienne w ciągu roku. Pracodawca powinien zapewnić światło o natężeniu na poziomie 500 lx, współczynniku odzwierciedlenia barw Ra wynoszącym co najmniej 80 oraz wskaźniku olśnień UGR nie przekraczającym 19.

W najnowszej wersji dokumentu po raz pierwszy wspomina się o korzyściach związanych z wykorzystaniem do oświetlenia stanowisk światła dziennego, takich jak oszczędności energetyczne oraz pozytywny wpływ naturalnego światła na zdrowie i samopoczucie pracowników. – Z unijnych przepisów wynika, że odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy może być wytworzone przez światło dzienne, sztuczne lub kombinację obu rodzajów. Tam, gdzie to możliwe, zaleca się wręcz wykorzystanie okien. Ich zastosowanie jest korzystne przede wszystkim ze względu na pozytywne oddziaływanie na osoby zatrudnione wizualnego kontaktu ze światem zewnętrznym – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia w firmie TRILUX Polska. Światło dzienne charakteryzuje się jednak dużą zmiennością. Różnice w jego natężeniu w zależności od pory dnia, pory roku i warunków atmosferycznych są bardzo znaczące. Przykładowo – szacuje się, że zachmurzenie może czterokrotnie zmniejszyć ilość światła docierającego na daną powierzchnię.

Czytaj również:  UPC inwestuje w internet o gigabitowej prędkości. Wprowadzi go do oferty jesienią