Oszczędności rzędu 2 mln zł dzięki automatyzacji procesów

Łukasz Wróbel, wiceprezes i dyrektor ds. rozwoju biznesu w Webcon
Łukasz Wróbel, wiceprezes i dyrektor ds. rozwoju biznesu w Webcon

Automatyzacja procesów w firmie może przynieść oszczędności rzędu 2 mln zł [WYNIKI BADANIA]

Czy automatyzacja procesów biznesowych się opłaca? Według wyników najnowszego badania globalnej agencji doradczej Forrester Consulting, dzięki automatyzacji firmy są w stanie przyspieszyć procesy biznesowe o nawet 87%, zaoszczędzić ponad 21 tysięcy godzin pracy i uniknąć kosztów na poziomie blisko 2 mln złotych.

Od lat systematycznie rośnie grono polskich firm, które w swojej strategii rozwoju umieszczają transformację cyfrową na szczycie listy priorytetów. Niebagatelny wpływ na tę tendencję miała w ostatnich miesiącach globalna pandemia koronawirusa, która uzmysłowiła przedsiębiorcom, że wykorzystanie nowoczesnych technologii do digitalizacji i automatyzacji procesów ułatwia komunikację między pracownikami i zwiększa wydajność ich pracy, a w dłuższej perspektywie prowadzi do znaczącego obniżenia kosztów prowadzenia działalności biznesowej.

Automatyzacja procesów oszczędza czas i (duże) pieniądze

Obserwacje te potwierdza nowe badanie The Total Economic Impact™ przeprowadzone przez Forrester Consulting, jedną z wiodących światowych agencji doradczych, na zlecenie krakowskiej spółki WEBCON. Analitycy agencji przeprowadzili badanie w firmie z branży usług finansowych, spółce-córce globalnej korporacji zatrudniającej ponad 300 000 osób na całym świecie. Porównano okres przed i po wdrożeniu w firmie platformy do automatyzowania procesów biznesowych WEBCON BPS, poddając analizie wpływ automatyzacji na codzienne funkcjonowanie firmy i jej wyniki finansowe. Badanie wykazało, że w przeciągu 3 lat:

  • automatyzacja procesów biznesowych spowodowała przyspieszenie ich realizacji aż do 87%,
  • dzięki usprawnieniu procesów i zadań pracownicy zaoszczędzili ponad 21 000 godzin, które mogli przeznaczyć na bardziej kreatywne, wartościowe z perspektywy organizacji, a przy tym stymulujące intelektualnie działania,
  • przełożyło się to na większą wydajność pracowników firmy i znacząco podniosło poziom satysfakcji na poziomie Employee Experience,
  • w przeciągu 3 lat badana organizacja zaoszczędziła 605 230 USD (2 265 473 zł) w wyniku skrócenia czasu obsługi procesów,
  • inwestycja w digitalizację zwróciła się z nawiązką, a ROI wyniósł 113%.

Powyższe wnioski nie dziwią Łukasza Wróbla, CBDO i wiceprezesa firmy WEBCON – polskiego producenta platformy low-code do automatyzacji procesów biznesowych. Zwraca on jednak uwagę na to, że automatyzacja procesów w firmie przynosi dodatkowo szereg korzyści trudno mierzalnych, a jednocześnie kluczowych dla jej rozwoju. Bieżąca sytuacja pokazała wielu firmom, w jak dużym stopniu umiejętność szybkiego dostosowania procesów biznesowych do nowej rzeczywistości jest decydująca dla ich przetrwania na rynku. Chodzi o zdolność rzeczywistej zmiany sposobu działania i przezwyciężenie starych przyzwyczajeń. – przekonuje. I dodaje: Digitalizacja procesów ułatwia zarządom skuteczne podejmowanie i egzekwowanie decyzji. Umożliwia zbieranie danych o tym, jak zmiany wpływają na firmę i na tej podstawie pozwala na bieżące korygowania przyjętego kursu. Odpowiednie narzędzia wspierające procesy umożliwiają zwinną rekonfigurację – bez ryzyka destabilizacji pracy organizacji – i nawet w trudnych warunkach kryzysu można dalej skutecznie zwiększać udział firmy w rynku.

Badanie The Total Economic Impact™, przeprowadzone w czerwcu 2020 roku, opiera się na autorskiej metodyce Forrestera, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji technologicznych w firmach. Celem badania zrealizowanego przez analityków agencji było określenie kosztów, korzyści, elastyczności i czynników ryzyka, które mają wpływ na decyzje inwestycyjne w zakresie doboru rozwiązań cyfrowych dla rozwoju i usprawnienia działalności operacyjnej organizacji. Kompletny raport z badania jest dostępny do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej:  https://webcon.com/the-total-economic-impact-of-webcon-bps-by-forrester/.