Pandemia zmienia system wartosci Polakow

home office koronawirus

Najważniejsze są dla nas zdrowie i rodzina. Chcemy dbać o swoje samopoczucie i spędzamy czas z bliskimi. Jedną z najistotniejszych wartości w życiu jest dla nas także bezpieczeństwo finansowe – wynika z badania[1] systemu wartości i stylu życia Polaków przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia przy współpracy z ERGO Hestią.

Aż 80% osób wymienia zdrowie i rodzinę jako najważniejsze wartości. Nie zawsze było to aż tak oczywiste. Wielu z nas otwarcie przyznaje, że rok 2020 zmienił ich postrzeganie świata. Podczas pandemii dla co drugiej osoby zdrowie i rodzina zyskały na znaczeniu. Ponad połowa Polaków (55%) deklaruje także, że bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo finansowe. Dla 43% wartość ta stała się istotniejsza w ostatnim półroczu. Ograniczenia w poruszaniu się przełożyły się z kolei na nasze nastawienie do wolności osobistej. Jest ona obecnie najważniejsza dla 44% osób, a dla 37% zyskała na znaczeniu w ostatnich miesiącach.

Pandemia uświadomiła nam, że posiadanie rodziny, pracy czy dobrego zdrowia nie jest tak oczywiste, jak nam się wydawało. Powoduje to, że bardziej te wartości doceniamy i staramy się chronić to, co mamy. Zwrot w kierunku odpowiedzialności i myślenia przyszłościowego jest wyraźny, co ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji finansowych, w tym również tych dotyczących ubezpieczeń na życie” – komentuje Sylwester Poniewierski, ekspert ds. ubezpieczeń na życie w ERGO Hestii.

Z rodziną bezpieczniej

Rok 2020 zburzył poczucie bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Lock down odciął nas od bliskich, przyjaciół, a nawet znajomych z pracy. Nie chodzimy do kina, restauracji i teatrów. Świąteczne spotkania w wielu rodzinach organizowane były w ograniczonym gronie, nie mówiąc już o świętowaniu Nowego Roku. Właśnie w tak ekstremalnych warunkach zapytano Polaków, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a co najbardziej budzi nasze obawy. Okazało się, że boimy się poważnej choroby (70% osób wskazuje ją jako swoją obawę), utraty pracy i braku środków do życia (63%). W niepewnych, bezprecedensowych warunkach, poczucie bezpieczeństwa zapewnia Polakom posiadanie rodziny i bliskich (67%). Na drugim miejscu wymieniamy brak problemów zdrowotnych (63%) oraz oszczędności i zatrudnienie (51%).

Mamy czas na naukę i hobby

Pogoń za zakupami i egzotycznymi wakacjami z dnia na dzień straciły na znaczeniu. Po pierwszej fali pandemii jeszcze wierzyliśmy, że nasze życie szybko wróci do normalności. Ostatnie miesiące przekreśliły te plany. Wiele rzeczy przewartościowaliśmy. 69% ankietowanych przyznaje, że obecnie bardziej dba o zdrowie, 67% więcej czasu spędza z rodziną, 55% więcej oszczędza. Co drugi Polak znajduje więcej czasu na relaks i hobby. Równocześnie jednak aż 41% badanych poświęca więcej czasu na pracę, a 37% inwestuje w rozwój osobisty poświęcając więcej czasu na naukę i edukację.

W gorszej sytuacji finansowej

Niemal połowa Polaków (49%) uważa, że w związku z pandemią ich sytuacja finansowa zmieniła się. 41% ocenia, że się pogorszyła. 7% przyznaje, że skorzystało finansowo na pandemii. Podobne tendencje obserwujemy u swoich znajomych: 35% badanych deklaruje, że sytuacja ich znajomych pogorszyła się, 39% nie uległa zmianie, 22% deklaruje, że wśród znajomych dostrzega zróżnicowany wpływ pandemii na stan finansów, a 5% widzi w najbliższym otoczeniu polepszenie. „Pogorszenie sytuacji finansowej podczas pandemii odczuło wiele osób, podobną sytuację obserwujemy również wśród znajomych. Taka sytuacja w tych niepewnych czasach zmusza nas do dużo ostrożniejszego podejścia do finansów osobistych i rozważań, czy nie przeznaczyć części tych środków na dodatkowe zabezpieczenie siebie i swoich bliskich na wiele niespodziewanych sytuacji, z którymi bez dodatkowej pomocy finansowej możemy sobie nie poradzić” – dodaje Sylwester Poniewierski.

Myślimy o przyszłości

Badanie systemu wartości i stylu życia Polaków pokazuje, że w porównaniu do okresu przed pandemią 60% osób częściej myśli o przyszłości i stara się ją zabezpieczyć. Postawę tę częściej niż mieszkańcy innych rejonów Polski przyjmują mieszkańcy Śląska (68%). Tylko 18% ankietowanych stara się w większym stopniu chwytać życie i nie myśleć o przyszłości, a 22% badanych nie odnotowała zmiany w tym zakresie. Co robimy, by zabezpieczyć się finansowo? Oszczędzamy, pracujemy, inwestujemy np. na giełdzie albo w nieruchomości.  Niektórzy zaś kupują ubezpieczenie na życie. „Zakup polisy na życie nabrał podwójnego znaczenia. Po pierwsze w sposób realny zabezpiecza nas i naszą rodzinę w razie wypadku, poważnej choroby czy śmierci. Po drugie daje nam poczucie, że to my podejmujemy decyzje dotyczące przyszłości i że jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze. W tak niestabilnych, nieprzewidywalnych czasach ubezpieczenie na życie wzmacnia więc nasze poczucie sprawstwa i ogranicza poczucie bezradności, które wdziera się naszą codzienność” – mówi ekspert ERGO Hestii.

Na zakup ubezpieczenia decydujemy się przede wszystkim, by zabezpieczyć finansowo siebie w przypadku poważnego zachorowania i naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci. To kolejny dowód na to, że pandemia znacznie obniżyła nasze poczucie bezpieczeństwa, co automatycznie przekłada się na system wartości. Możemy więc spodziewać się, że w 2021 roku jeszcze bardziej docenimy czas spędzany z rodziną i bliskimi.

[1]  Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI we wrześniu 2020 r., na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku 18-65 lat